Om kampanjen

Målet med kampanjen Avrusta var att stoppa den svenska vapenexporten. I manifestet kan du läsa mer om vårt syfte med kampanjen, som var en del av nätverket Ofogs kontinuerliga arbete för en värld utan krig och militarism.

Den svenska fredsrörelsen har under många år arbetat mot vapenexporten. Trots detta ökar exporten, och den sker till fler länder. Därför kände ett antal personer inom Ofog att det var dags att trappa upp kampen. De kände sig manade att rent konkret försöka stoppa vapen genom att hamra på dem, oskadliggöra dem. Efter ett års förberedelser gjordes två avrustningsaktioner i oktober 2008, en i Eskilstuna och en i Karlskoga. Fem månader senare genomfördes ytterligare en, i Linköping. Läs mer om dessa under Aktion.

Förutom själva aktionerna har mycket annat arbete utförts. Brev har skickats till politiker och vapenföretag, debattartiklar har skrivits, flera manifestationer på gator och torg har ordnats. Aktivister har varit ute i skolor, kyrkor och föreningar och pratat om vapenexporten och vårt arbete. Ett par filmer om Avrustas arbete är under produktion, en föreställning som satts upp av Orionteatern är inspirerad av avrustningsaktionerna.

Flera priser har tilldelats kampanjen och dess aktivister. 2009, strax efter avrustningsaktionerna, fick nätverket Ofog Ordfronts demokratipris. Kristna Fredsrörelsens ickevåldspris för 2010 gick till Martin Smedjeback, en av avrustarna. Samma år fick Ofog ProVoka-priset för ”en envis och personligt uppoffrande kamp med syfte att uppmärksamma den militära upprustningens vanvett och avslöja våldets förödande följder". Det senaste av raden av priser, Martin Luther King-priset, delades ut till Annika Spalde i januari 2011, bland annat på grund av hennes engagemang mot den svenska vapenexporten.

Namnet på kampanjen – Avrusta – kan tolkas på flera sätt. Som en uppmaning till alla människor att konkret börja avrusta svenska vapen för export, med förslagsvis en enkel hammare. Men även om vi tror att det behövs personer som aktivt griper in och fysiskt stoppar dödliga vapen inser vi att det behövs större politiska förändringar om vi vill hejda all svensk vapenexport. Därför var Avrusta också en uppmaning till alla att verka för politiska beslut som leder till en total avrustning av svensk vapenexport och på sikt all svensk vapenproduktion.