Om civil olydnad

Ofog jobbar mot kärnvapen och vapenexport på olika sätt, men vår huvudsakliga aktionsform är civil olydnad. Med civil olydnad menar vi att öppet och utan våld bryta mot en lag, en order eller en tradition, med ett politiskt syfte. Varför har vi valt att arbeta så?

Det finns många argument för civil olydnad mot militarism och vapenexport. Ofog har inte gjort något gemensamt uttalande, utan var och en har sitt eget skäl för att jobba med nätverket. Några av de skälen kan se ut så här:

För att det är inte Ofog, utan krigsindustrin som bryter mot lagen. Enligt svensk lag så är det olagligt att sälja vapen till länder där de riskerar att användas, ändå säljer vi vapen till länder som är i krig.
Dessutom är det enligt internationell lag olagligt att använda - eller överhuvudtaget förbereda användning av - kärnvapen. Internationell lag säger också att det är ett brott att inte ingripa när man vet att ett brott mot internationell lag pågår. Men den som försöker prata internationell lag med ett lands makthavare upptäcker ganska snart att få lyssnar. Att bryta mot lokala lagar kan därför vara ett sätt att tvinga fram en diskussion om kärnvapenfrågan, i en domstol.

För att det är rätt. Oavsett vad som står i lagböckerna så finns det inte något som försvarar byggandet vapen som kommer att användas mot andra människor, eller av kärnvapen som bara kan användas till att utplåna städer, utföra folkmord, eller förgifta hela regioner. Enorma summor läggs på att ta fram och underhålla och utveckla nya vapen, pengar som kan användas för att bygga bättre och rättvisare samhällen.
I femtio år har världen levt under ett kärnvapenparaply, hur har det påverkat oss? Det är alltid rätt att fysiskt försöka stoppa all verksamhet som syftar till att förbereda för ett kärnvapenanfall.

För att olika aktionsformer kompletterar varandra. De flesta av oss som arbetar med Ofog är också aktiva i andra former av fredsarbete, med att skriva artiklar, påverka politiker, organisera manifestationer, med mera. Många olika människor som jobbar på många olika sätt gör störst skillnad!

För att huvuddelen av jordens folk vill inte ha kärnvapen. I Skottland har majoriteten av invånarna sagt att de inte vill ha kärnvapen, ändå fortsätter Londons regering att placera kärnvapen på skotsk mark. Vem är det då som bryter samhällsordningen, de som försöker montera ner kärnvapnen eller de som bygger dem?

För att det är ett effektivt sätt att arbeta. Genom historien har människor över hela jorden åstadkommit stora förändringar genom att använda sig av civil olydnad, under bland annat miljökamp, arbete för rösträtten eller mot apartheid. Det är en väldigt stark känsla att ta steget från att försöka påverka makthavarna till att faktiskt själv börja förändra samhället. När tillräckligt många människor beslutar sig för att genomföra en förändring som de flesta faktiskt vill ha, då har inte makthavarna något annat val än att följa efter.

Med våra aktioner vill vi inspirera fler till att göra något. Till att tänka en extra gång på vad som är acceptabelt, till att själva göra civila olydnadsaktioner mot vapenindustrin, eller till något helt annat. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!