Disarm'08

Freds- och aktionslägret Disarm08 gick precis som förra året av stapeln i Karlskoga, centrum för svensk vapentillverkning. I Karlskoga finns företagen BAE Systems Bofors, Saab Bofors Dynamics samt ett antal mindre vapenföretag, som tillsammans tillverkar en stor del av alla svenska vapen.

Den svenska vapenexporten har nått rekordhöga höjder och Karlskoga-företagen säljer bl.a flera vapen som används vid ockupationen i Irak.

Från den 12-19 juni fanns Ofog på plats för att protestera och agera mot dessa galenheter! På Linnebäcks camping utanför Karlskoga byggdes lägerplats upp och under veckan hölls här diskussioner och föredrag om antimilitaristiska frågor, lekar och umgänge med fredsaktivister från flera olika länder samt förberedelser till de många manifestationer och aktioner som genomfördes under veckan.

Torgmöte
Under lördagsförmiddagen fanns Ofog på plats på torget i Kalskoga för att prata med människor om vapenindustrin och bjuda in alla till manifestationen och lägret. En gatuteater som på ett enkelt sätt visar vapenindustrins olika steg genomfördes, en låång lista över alla länder sverige exporterar vapen till ritades upp på marken och dansuppvisningen "break the chain" framfördes. Under torgmötet blev det intressanta samtal med karlskogabor, många positiva möten och ett fåtal negativa. Vapenindustrin är uppenbarligen en känslig fråga, inte minst i Karlskoga!

Inspektion
Redan natten till söndag genomförde Ofog en stor vapeninspektion av Bofors fabriksområde, då 10 aktivister tog sig in på det särskilda skyddsområde som omger området. Inspektionen syftade till att utreda vilka vapen som tillverkas på Bofors, samt om någon olaglig produktion pågår på området. Information om vapenexporten undanhålls från svenska folket. Därför måste vi ta reda på den själva! Aktivisterna undersökte byggnader och tog sig upp på tak, för att sedan frivilligt låta sig gripas av säkerhetsvakter eller polis. Ett brev efterlämnades till de anställda på företaget, där de uppmuntrades att fortsätta inspektionen efter att aktivisterna lämnat platsen. Brevet finns som bifogad fil.

Manifestation
Tisdagen var officiell aktionsdag och efter lite svårigheter med att ta sig till Bofors (bussen åkte helt sonika förbi oss!) kom ett 30-tal manifesterande fram vid 11-tiden på förmiddagen (med en helt egen gratis-buss som körde ända fram till Bofors huvudkontor. Dagens ros till den busschaffören!).

Banderoller hängdes upp, tal hölls, media var på plats och gatuteatern uppfördes återigen - den här gången med en stor die-in direkt utanför Bofors huvudkontor. Clown-arméen underhöll, drev med auktoriteter och utmanade polisens avspärrningar under lättsamma former. Under hela manifestationer gick "Hans Blix" och hans sakkunniga runt och frågade anställda och förbipasserande om de sett några misstänkta aktiviteter i området.

"Hans Blix" försöker skapa dialog med vapenproducent
Vid tretiden på tisdageftermiddagen tog sig tre aktivister från fredslägret osedda in på Bofors industriområde. Utklädda till Hans Blix och hans två sakkunniga genomförde aktivisterna en symbolisk vapeninspektion inne på området och krävde en dialog med företaget BAE Systems Bofors ledning

Till vad ska man ha en kanon?
På en kulle ovanför Karlskoga står sedan många år en jättelik kanon uppställd. En symbol för en blomstrande lokal industri för en del, en symbol för förtryck och död för andra. I Ofog funderade vi hårt för att komma på ett bra sätt som en kanon kan användas till (något som inte är så lätt). Till slut enades vi om att cirkus-underhållning oftast är roligt och vad skulle självaste Alfred Nobel uppskatta mer än att sälv få skjutas ut ur en kanon? Alfred Nobel tillverkades av skummgummi, fick en cykelhjälm på huvudet och placerades sedan i kanonen. Förhoppningsvis hinner han under färden mot skyddsnätet fundera ordentligt över om hans uppfinningar används till vetttiga saker eller inte.

Ockupation av huvudkontoret
Vid tio-tiden på torsdagsförmiddagen gick tre aktivister in på Bofors huvudkontor och slog sig ner i entrén. Mitt i vapenproduktionens centrum genomfördes här en tysta minuter för att hedra alla dem som dött av svenska vapen. Vapenproduktion kan inte få fortgå ostört och kontors-ockupationen sågs uppenbarligen som ett störande moment för företagen som tillkallade securitas och polis som fick bära ut aktivisterna.

De tre personerna fortsatte då till ett annat av vapenföretagens många kontor på området, den här gången tillhörande Saab Bofors dynamics och upprepade manifestationen. Aktivisterna blev även här utburna av polis som sedan själva effektivt blockerade kontoren genom att ställa sig i vägen för det ena och låsa dörren till det andra. Tack för bra samarbete!

Fredsbudskap målades på pansarvagn
Klockan 10.45 på torsdagen den 19 juni tog sig två fredaktivister in på Bofors industriområde för att göra om en pansarvagn från en symbol för krig till en symbol för motstånd. De skrev "du kan förändra" och ritade den klassiska anti-militaristiska symbolen av ett brutet gevär på pansarvagnen inne på Bofors. De var på väg att underteckna med ofog då securitas dök upp. Genom att måla pansarvagnen vill vi visa fler var händelsekedjan börjar. Krig är en affärsverksamhet som några få tjänar på. De allra flesta gör inte det, om alla vi går ihop kan vi stänga vapenfabriker och militärbaser på en vecka.

Bifogade filer: