Engagera dig

Ofog är ett antimilitaristiskt nätverk som med fredlig direkt aktion kämpar för nedrustning, internationell solidaritet och en rättvis värld. Vill du vara med?

Ofog har inga registrerade medlemmar eller styrelse. Det är de som är aktiva i nätverket som tar initiativ till aktiviteter och aktioner, och som också tar beslut. Ungefär en gång per år håller vi ett konvent för att diskutera var Ofog står just nu och vad vi vill arbeta med i framtiden. Vi organiserar oss i lokalgrupper och genom våra maillistor. 

Hör gärna av dig! Vi finns på mail info(at)ofog.org. Du hittar oss också på vår facebooksida.