Få ut ditt budskap i media

1. Intervjun

* Ha klart för dig exakt vad du vill med aktionen i stort och se till att få just det sagt i intervjun. Lägg in det som en kort bisats om du inte får en direkt fråga. T.ex: "… så vi vill ju att Sverige slutar skicka vapen till krig och diktaturer" eller "...och nu är det faktiskt dags att Aimpoints sikten slutar hjälpa till med det meningslösa dödandet i Irak och Afghanistan!" eller "…för det är helt oacceptabelt att Sverige låter kärnvapenalliansen Nato träna här i skogarna." Journalisten ska inte kunna lämna intervjun / lyssna igenom bandet utan att ha fullständigt klart för sig vad det nu var aktivisterna ville egentligen. 

* Ta alltid reda på namn, nummer, e-postadress till journalisten, tidpunkten för när det publiceras, och be gärna att få titta på texten innan den publiceras. Sen kan du själv ta kontakt och ge feedback! T ex: "Jättekul att du ringer. Kan jag först bara skriva ned dina kontaktuppgifter...

* Försök att prata i ganska korta sound bites, bara några meningar åt gången. I nyhetsinslag kan de vara ca 15-20 sekunder (ungefär två meningar), i reportage längre. Så ökar du chansen att journalisten använder det du säger utan att klippa. 

* Prata med journalisten som med en oinsatt släkting. Övertyga hen på riktigt! Bjud in henom att vara med i arbetet! Var trevlig, öppen, tålmodig och positiv T ex: "… så därför är vi här i dag. Och snälla hjälp till! Det är goda människors passivitet som gör den hemska vapenexporten möjlig!" eller "Det här tror jag att du också håller med om." (till reportern). 

* Försök att alltid svara på frågorna, som man gör i ett vanligt samtal, även om de är dumma. Därefter kan du vända svaret till det du vill. Ex: "- Hur kan ni ha rätt att sätta er över demokratiska beslut? - Jo det kan vi ha, för riksdagens beslut är inte ofelbara. Demokratin själv skapades först när folk vågade fredligt sätta sig upp mot maktens lagar och bestämmelser. Och i det här fallet…" eller "- Varför åker ni inte och avrustar Kinas kärnvapen? - Vi skulle gärna göra det också, men vi börjar med de europeiska eftersom de är vårt ansvar som européer. Och…

2. Mediegruppens arbete 

Innan aktionen

* Ställ er samma fråga som ovan - vad vill vi egentligen (och hur passar aktionen in i det)? Vilket budskap vill vi få ut? Detta ska vara glasklart och det är bra om alla inblandade smakar på det i munnen - hur skulle jag uttrycka det? Kan jag knyta det till personliga erfarenheter? 

* Överväg om aktionen kan anpassas till media. Tidpunkt? Spektakulära inslag? Se till att aktionen dokumenteras i bild (också rörlig), och anteckningar av förloppet. Eventuellt kan media bjudas in att närvara. 

* Gör en lista över relevanta redaktioner att kontakta. 

* Om inte allt är hemligt: Kontakta regionala/lokala redaktioner i förväg och varför inte besöka dem fysiskt. Tala med nyhetschef och/eller andra, presentera er och vad som ska ske, kolla när och hur de kan kontaktas när det väl gäller. Vill de skriva nåt "inför" är det en bonus. 

* Skriv pressmeddelanden (prm) i förväg. Se Westanders tips nedan för upplägg. Kolla var alla i aktionsgruppen kommer ifrån. Gör individuella prm att skicka till lokala/regionala media, gärna med mobilnr direkt och citat. Lyft fram härkomsten på personen redan i rubriken. 

Under aktionen

* Se till att mediegruppen får något slags besked från aktionsgruppen att aktionen genomförts och helst med detaljer. Skicka iväg prm:et senast direkt när aktionen genomförts. Sen kan ni skicka en eller ett par uppföljningar om gripanden etc under förmiddagen - kanske bara till de redaktioner som har skrivit något redan. 

* Lägg upp högupplösta bilder på hemsidan för gratis nedladdning av journalister. 

* Notera allt som publiceras (kolla Eniros nyhetssök ofta), och namn och kontaktuppgifter till reportrarna som gjort det. 

* Kontakta omedelbart en redaktion (nyhetschef eller reporter) om ni känner att något blivit fel eller att viktig (eller bara intressant!) information uteblivit. Ofta ändrar de, och i vilket fall ökar ni chansen att de tar kontakt igen och skriver bättre nästa gång. Särskilt viktigt är det att hålla kolla på TT och omedelbums ringa dem om nåt är vajsing, eftersom deras första text snabbt sprids över hela landet. Om någon annan part kommit med fel information, typ polisens presstalesperson, ring upp dem direkt och red ut missförståndet. 

Efter aktionen

* Kartlägg allt som skrivits och sänts. Lägg eventuellt upp de pressklipp ni tycker är värda att sprida .

* Gör en utvärdering med pepp och goda råd till nästa gång. Kontakta kanske redaktioner och andra parter (polis, företag, militär, myndigheter…) om de behöver feedback, t ex om de som vanligt farit med osanningar. 

------------------------------------------ 

För  mer  tips se avsnitten om pressmeddelande och journalistsamtal  i http://www.westander.se/prhandboken.html