Historia

Den 11-13 februari 2002 deltog 35 svenskar i en blockad av Storbritanniens kärnvapenubåtar. Blockaden anordnades av Trident Ploughshares, som i december 2001 tagit emot 'Right Livelihood Award' i Sveriges riksdag. Under den tre dagar långa blockaden stängdes kärnvapenbasen Faslane i åtskilliga timmar och 186 personer från 12 olika länder arresterades. Innan blockaden bjöds aktivister från Trident Plougshares in till Sverige och höll en tvådagars aktionsträning för de som skulle åka. Under våren 2002 samlades sedan intresserade igen och under en rad möten skrevs plattformen för nätverket 'Ofog - för en kärnvapenfri värld'.

Namnet Ofog valdes för att visa att vi inte tänker foga oss under en värld där militarism får råda och det faktumet att vi ser civil olydnad som ett utmärkt verktyg för samhällsförändring – vi fogar oss inte under de normer och lagar som normaliserar och tillåter krig och militarism.

Ofog har sedan starten 2002 deltagit i ett flertal blockader vid kärnvapenbaserna Faslane och Coulport i Skottland till exempel i kampanjen Faslane365, vars mål var att blockera Faslanebasen alla dagar under ett helt år. Aktioner vid Aldermaston och Menwith Hill i England, Nato Game Over som syftar till att stänga ner Natos högkvarter i Bryssel, har även dem fått uppbackning av Ofog, senast i april 2012.

I november 2006 bestämde sig Ofog för att fokusera mer på Sveriges del i den globala militarismen. Aktiva inom nätverket började titta på vilken del Sverige faktiskt har i den globala militarismen, och gjorde många upptäckter på denna front.

Arbetet mot svensk vapenexport har omfattat möten med vapenföretag och ISP (myndigheten som fattar beslut kring vapenexport), insändare, demonstrationer, och framförallt aktioner mot vapenföretag runt om i landet. Ofog har två år i rad anordnat fredsaktionslägret Disarm i Karlskoga där de största svenska vapenfabrikerna ligger. Dessa läger har lockat hundratals aktivister från ett tiotal länder och förutom seminarier och träningar har fredsaktioner genomförts. Hösten 2008 gjordes de första avrustningsaktionerna inom nätverket, och i dagsläget har över 20 vapenenheter oskadliggjorts av Ofog innan de hunnits exporteras för att kunna användas i väpnade konflikter och krig.

Under åren har många från Ofog arresterats och gripits, och 2008 kom de första fängelstraffen och höga skadestånden, i samband med kampanjen Avrusta. En del av vårt arbete för en fredligare värld sker genom rättegångar, och de senaste åren har ett antal rättegångar hållits årligenmot ofogare som gjort aktioner i syfte att stoppa krig och militarism.

Ofog har på senare år allt oftare synts i media genom debattartiklar, medverkan i debattprogram och nyhetsinslag och artiklar. Vi diskuterar och tycker ofta till rörande Sveriges deltagande i ockupationskriget i Afghanistan. Det sker allt oftare att Ofog blir tillfrågade att tycka till om något dagsaktuellt och vi får ofta inbjudningar att göra föreläsningar och delta i paneldiskussioner och liknande.

De senaste åren har mycket fokus legat på NEAT (North European Aerospace Testrange) i Norrbotten, Europas största militära övningsområde över land, där bland andra Nato och USA övar på att släppa bomber. Ofog har tre år i rad anordnat fredsläger i Luleå för att uppmärksamma detta, senast sommaren 2011 då över 200 aktivister från hela världen deltog under ett veckolångt läger med seminarier, workshops och aktioner.

I Ofogs lokalgrupper runt om i landet har det skett och sker många aktioner fortlöpande, beroende på vad som händer i just den staden och vilka som arbetar där just då. I Malmö har Ofog till exempel jobbat i flera år mot vapenföretaget Aimpoint, i Göteborg har en ordnat protester vid Natoövningar, krigsministermöten och militära övningar i Skärgården. Stockholm har bland annat ordnat en militaristisk stadsvandring och i Umeå arbetar Ofog bland annat med att uppmärksamma militarism i kringliggande städer.

För att se vad Ofog sysslar med just nu kolla under På gång eller Nyheter.

Nätverket Ofog tar gärna emot gåvor som finansierar vårt fredsarbete.
PlusGiro: 444414-7