Internationellt nätverkande

Ofog har syskonorganisationer över hela världen som delar vår vision om en fredlig och säker varld. Via nätverket European Antimilitarist Network och organisationen War Resisters' International samordnar vi våra aktioner och lär av varandra.  

European Antimilitaristic Network

Sedan 2009 samlar European Antimilitaristic Network ett brett spektrum av grupper från hela Europa tillägnade antimilitarism och ickevåldslig direkt aktion.

Mål, analys och metoder varierar mellan grupperna, men varje år strävar nätverket efter att välja en eller två aktiviteter och ge dem en stark internationell närvaro. Just nu använder nätverket det gemensamma utgångspunkten War Starts Here.

Nätverket har inte en gemensam webbplats, men du hittar dess plattform och deltagande grupper på WRIs webbplats.

War Resisters International (WRI)

WRI är en internationell fredsrörelse med deltagande organisationer från över trettio länder. Dess grundprincip har varit densamma sedan organisationen grundades 1921: "Krig är ett brott mot mänskligheten. Jag är därför fast besluten att inte stödja någon typ av krig och att sträva efter att undanröja alla orsaker till krig".

Ofog är en av tre svenska medlemsgrupper i WRI.  

Internationella aktioner

Ofog deltar regelbundet i internationella aktioner mot bland annat kärnvapenbaser och Natos högkvarter i Bryssel. Mer om detta kan du läsa i till exempel verksamheterna Nato Game OverBomspottingTrident Ploughshares och Aldermaston Big Blockade.