Avrustning

Ofog har gjort avrustningsaktioner i mer än 10 år, och det har varit mycket lärorikt. Vi vill mer än gärna att detta ska kunna vara en hjälp för er som är pigga på att göra en avrustningsaktion eller liknande ickevåldsaktioner. Det som gällde oss gäller inte nödvändigtvis alla, så ta inte detta som en sanning utan som en erfarenhet bland många.

Före aktion

Inbjudan
Kanske det viktigaste momentet av alla! För att en avrustningsaktion ska ske är det nödvändigt att en eller två bjuder in till en sådan. Det är viktigt att det är någon som tar initiativet och bjuder in. Det måste inte vara någon som själv är beredd att hamra, även om det hjälper till.

Hamragruppen
Hamragruppen, de som ska gå in och oskadliggöra vapnen, ska helst vara en ganska liten och tydlig grupp. När man träffas första gången behöver inte alla ha bestämt sig för om de ska vara med eller inte. Men efter ett tag är det bra om man kan bestämma om man ska vara med eller inte. För oss fungerade det bra att under ett år ses ganska sällan med indivuell förberedelse mellan gångerna, och sen när avrustningen började närma sig förberedde vi oss tillsammans under heltid i några veckor.

Det är bra att dela upp ansvar och arbetsuppgifter så att arbetet utförs effektivt. Alla måste inte göra allt. Tänk på att ha tillgång till många datorer under förberedelserna. Relationerna i hamragruppen är mycket viktiga. Det är många avrustningsaktioner som inte blivit av för att det har uppstått konflikt och splittringar i gruppen. Ägna därför tid och energi åt att bygga trygghet och tillit i gruppen. Vår erfarenhet är att det går att ha en hamragrupp utan större konflikter. Tid i denna grupp behöver också läggas på att mentalt förbereda sig på eventuellt fängelsestraff och skadestånd.

Aktionsförstärkare
Aktionsförstärkare är de personer som arbetar med aktionen utan att själva gå in och hamra. Deras uppgifter är till exempel: kontakt med media, telefonsupport under aktionen, underhålla hemsida, organisera manifestationer. Det är viktigt att vara tydlig kring vad man tar på sig som aktionsförstärkare och att man sedan håller vad man lovat. Kanske är det bra att dela ut individuella roller så att inget faller mellan stolarna. Kan vara bra att tillsammans med hamragruppen ha en plan för vad som behöver göras och när.

Stödpersoner
Aktionsförstärkare kan förstås också ge stöd på ett personligt/moraliskt plan, men vi gjorde så att var och en hade en stödperson som vi före aktionen kom överens med om vissa saker, till exempel skriva brev till häkte/fängelse, kunna skicka in saker under fängelsestraffet, förmedla mejl eller annat som händer på nätet. Viktigt att komma ihåg att även de hamrare som inte hamnar i häkte/fängelse efter aktion kan behöva stöd under tiden strax efter aktionen.

Säkerhet kontra öppenhet
För många är en av de svåraste sakerna att berätta om aktionen för familjen, särskilt för föräldrarna. Vi berättade om aktionen i förväg för våra föräldrar men inte var och när den skulle ske. Det var ingen förutom aktionsförstärkarna som fick reda på tid och plats för aktionerna innan de skedde. En grupp som jobbar med civil olydnad har två skäl till att vara hemliga med sin aktion. 1: Man vill inte avslöja aktionsförstärkarna, dvs de som jobbar med aktionen men som, oftast, helst inte vill riskera straff . 2: Man vill inte att polisen ska få veta när och var man ska göra aktionen, så att man blir stoppad innan man hinner göra den. Det är alltid svårt att veta om man blir avlyssnad eller om andra kommunikationskanaler kan vara kollade. För säkerhets skull kan det vara bra att kryptera e-postkorrespondens. Att skicka vanliga brev på posten är säkrare än att skicka okrypterade mail. En annan möjlighet är att aldrig skriva ner namn på aktionsförstärkare samt tid och plats för aktioner. Mobiltelefoner kan avlyssnas, möjligtvis också när de är avstängda så om man vill vara supersäker på att inte avlyssnas bör man ta ut batterierna från mobiltelefonerna. Vi har inte fått några indikationer på att vi skulle vara avlyssnade, men det är svårt att vara helt säker.

Nätverkande
Större freds- och människorättsrörelser är ofta tveksamma till att ge offentligt stöd till avrustningsaktioner. Men de ger ofta och generöst annan typ av stöd. Bjud gärna in dem till evenemang, i samband med rättegångar och debatter/informationskvällar. Använd er också gärna av deras utmärkta rapporter och hemsidor för den egna researchen. Det kan vara värt att satsa på att inkludera grupper/individer som själva har drabbats av svenska vapen, till exempel irakiska föreningar. Vi lyckades inte få någon sådan kontakt men tror att det kan vara en bra idé.

Stöd
I kampanjen Avrusta samlade vi stöd genom ett upprop. Det blev inte väldigt många som skrev på men kändes ändå viktigt och värdefullt. Vi kontaktade också enskilda kändisar varav några valde att stötta kampanjen, till exempel Mikael Wiehe och Desmond Tutu. Detta kan vara värdefullt, bland annat medialt.

Research
Att kolla upp fakta innan man går till handling signalerar trovärdighet. Men uppfinn inte hjulet igen. Gå till dem som redan har gjort mycket av detta redan, till exempel Svenska Freds och Kristna Freds. På dessa föreningars hemsidor kan man hitta mycket. Att få fram information om vapenfabriker och vilka vapen som tillverkas var är betydligt svårare. Att hitta någon anställd eller före detta anställd från vapenfabrik är guld värt. Leta på nätet efter orders av vapen. Ibland skickar vapenfabrikerna själva ut pressmeddelande vid stora orders. Kolla på eniro efter kartor över vapenfabriker. Kolla också upp hur andra avrustningar har gått och vad civila vapeninspektioner har gett för information.

Hemsida
En webbplats för kampanjen är navet i en framgångsrik kampanj. Informationen där visar att man gjort sin research och inspirerar förhoppningsvis till stöd och handling. Glöm inte att sociala medier erbjuder starka verktyg för att sprida information. 

Tidpunkt
När på året ska man göra en avrustning? Kanske det som främst kommer att avgöra är var i processen en hamragrupp är. Det är en klar fördel om det inte är alltför kallt, om man ska smyga runt utomhus på ett område i flera timmar. Man kan också välja tidpunkt utifrån ett historiskt betydelsefullt datum som till exempel Hiroshimadagen, eller när något viktigt politiskt beslut ska fattas. Det underlättar i förberedelserna om man inte allt för tidigt sätter ett fast datum för aktionen. Ofta är det svårt att veta hur lång tid förberedelserna kommer att ta, och det är onödigt att känna tidspress i slutet av processen – om det går att undvika. Tiden på dygnet spelar också roll. Det är en klar fördel om det är mörkt, för att inte synas. Nattetid är det också mindre risk för att arbetare befinner sig på fabriken, men många fabriker har nattskift.

Mål med kampanjen
Att ha tydliga mål är att föredra. Gärna begränsade och inte för stora. Naturligtvis är det ändå en stor risk att man inte lyckas uppfylla dem. Man får då se att vi gjorde vår del för den här gången, så får andra ta vid och fortsätta arbetet.

Media
Det är värt att lägga betydande tid på mediaarbete om ett av syftena är att få en diskussion kring svensk vapenproduktion/-export. Man bör ha pressmeddelande att skicka ut vid kampanjens början, vid separata aktioner, vid rättegångar och när särskilt viktiga saker händer. Glöm inte alternativ och internationell press. Man bör också ringa till speciellt viktiga och stora som TT, DN, Svt, SR. Det kan man även göra ett tag efter aktionen då det inte längre är en dagsaktuell nyhet. Då kanske någon vill göra en annat typ av reportage. Lokal och regional media är där man har störst chans att komma med. Underskatta inte denna. Tryck på det lokala i pressmeddelanden, kolla upp vilken media det finns där du gör aktion och skicka pressmeddelande till samtliga av dessa.

Gör inte misstaget att endast tänka dagstidningar utan också radio och tv. Det är väldigt bra om man kan ha en eller flera reportrar som man har kontakt med innan och efter aktionen, gärna inom större media-företag. Akta bara så att nyheten inte läcks innan aktionen. Använd en uppdaterad lista på e-postadresser till media. Aktionsförtärkargruppen bör ha några som fokuserar på media. Även aktionsgruppen kan ha en person med särskilt mediaansvar. Vilket är kampanjens budskap utåt? Gör det inte för komplext eller mångfacetterat. Fokusera gärna på tre punkter. Se Westanders utmärkta PR-handbok för fler tips.

Rollspel
Som en del av förberedelserna är rollspel en utmärkt metod. Rollspela aktionen för att träna på era roller och för att tänka ut vad som kan hända i olika scenarier. Vad gör ni om ni träffar på en arbetare inne i fabriken? Hur bryter ni er in? Vad gör ni när ni är klara med hamrandet? Kör också rollspel kring polisförhör – bra koll så att ni inte säger motstridiga saker. Rollspel på rättegången är också bra att köra innan aktion eftersom ni inte kan vara säkra på att ha möjlighet att förbereda denna tillsammans (vid häktning). Skriv gärna slutplädering, lär dig den innantill så gott det går och håll den för varandra.

Foton
Foton på gruppen, de enskilda medlemmarna i gruppen och från förberedelserna av aktionen är väldigt bra att ha. Även om man har en professionell fotograf med sig bör man själv som grupp ta foton; fotografens bilder ska säljas och kan sällan användas för gruppens eget bruk. Man kan ta ”aktionsbilder” innan aktionen, kanske där man övar sig att komma över stängsel, att bryta upp dörrar med kofot eller liknande. Det är också värt mycket att ta bilder under själva aktionen, helst med mobilkamera så att man kan skicka iväg dem innan man blir gripen. Stillbilder är viktigt att ha på aktionsgruppens hemsida för bruk av media till artiklar. Viktigt att de är i så hög kvalitet som möjligt för att kunna tryckas i tidning. Bör vara 3-5 megapixel eller högre.

Under aktionen

Symbolik under aktionen
Tänk efter hur aktionen kan bli en meningsfull helhet. Kanske vill ni lägga till symboliska moment under aktionen? Kanske en tanke för offren för svenska vapen? Kanske lägga ner en blomma för dem innan hamrandet börjar? Ta gärna med rekvisita som förstärker aktionens budskap. Kanske bilder på inspirerande personer som kämpat för fred och rättvisa? Kanske bilder på offer i krig? Kanske fakta om svensk vapenexport? Hur ska ni vara klädda? Vill ni skriva budskap på verktygen?

Att ta sig in i vapenfabrik
Det behöver inte vara så svårt som man kan tro vid första anblicken att bryta sig in i en vapenfabrik. Det rekommenderas att införskaffa de längsta och kraftigaste kofötter man kan hitta. Bäst att vara två som kan ha varsin stor kofot. Då kan den ena hålla upp en springa och den andra bryta. Ibland kan det finnas ett skydd som ska hindra en från att sätta in en kofot för att bända upp en dörr. Detta kan man ibland skruva loss. Ta därför med skruvmejslar. Även om man har två ordentliga kofötter kan det vara svårt och tidsödande att få upp en ståldörr. Titta om det finns ett fönster som ni kan slå in. Görs med fördel med en stor kofot. Oroa er inte för att det ska höras för mycket. Larmet lär gå oavsett om man bryter sig in tyst eller högt. Ni kan ändå ha lång tid på er. Ha med skyddsglasögon och skyddshandskar, mot splitter med mera. Titta först in i eventuella fönster innan ni börjar ta er in. Då kan få reda på om ni har kommit rätt och om det är rätt fönster/dörr att ge sig på.

Att oskadliggöra vapen
Man kan ha längre tid på sig än man tror. Även om Securitas-vakter har hört er eller fått alarm om inbrott så kan det hända att de själva inte ingriper utan istället tillkallar polis. Detta kan göra att man har lång tid på sig att avrusta. Även om vapen eller vapendelar är av massivt stål och svåra att göra synbar skada på är det ändå inte så svårt att göra tillräcklig skada för att de ska behöva kassera eller göra dyra reprationer på dem. Om det finns en mynning så är det bra att repa räfflorna i denna, gäller bland annat granatgeväret Carl Gustaf. Man kan även hamra på avfyrarmekanismen eller på ytterhöljet (då gärna med spetsig hammare). Om man vill åstadkomma maximal skada kan man repa/hamra litegrann på alla vapen man ser i hela byggnaden och sen säga att man har ”varit på” alla, eller att man inte kan vara säker på exakt vilka det var, men att man hamrat på praktiskt taget alla. Det kan innebära att de är tvungna att kassera alla vapen i tillverkningshallen. (Naturligtvis risk för mycket stort skadestånd i detta fall…)

Gåva till anställda
Att ta med en gåva till de anställda på vapenfabriken, till exempel en chokladkaka, blomma eller kaka, är en vänlig gest som förhoppningsvis signalerar att vi inte vill personalen något ont, att vi skiljer på sak och person. Att även ta med ett brev där man förklarar för de anställda varför man gör vad man gör är bra. Detta blir en del av bevismaterialen så även om de anställda inte skulle se det/få det, så blir det nämnt i rättegången. Ha gärna också med något gott som du kan bjuda vakter/poliser på; det kan förändra atmosfären till det bättre.

Telefon under aktioner
Under alla aktionerna hade vi telefonkontakt med en stödperson genom att en av aktivisterna hade en snäcka i örat. Det var värdefullt att ha denna kontakt. Personen i andra sidan luren kunde föra ut information till övriga världen och agera som stöd. Det upplevdes dock som problematiskt vid åtminstone ett tillfälle: då aktionsförstärkaren på andra sidan luren pratade mycket och frågade mycket så påverkade det kommunikationen inom hamra-gruppen negativt. Så, det är nog bäst att aktionsförstärkaren mest är tyst och tar emot information, och att personen med snäckan prioriterar kontakten med den andra/de andra på plats.

Videoinspelning
Att ha videoinspelningar på förberedelser av aktionen är bra. Gärna också en snutt med varje aktivist, som säger något om varför han/hon gör aktionen, som en intervju eller ett miniföredrag. Dessa små videoklipp kan tas med en ganska ordinär digitalkamera. Att filma under aktionen är också eftersträvansvärt. Detta kan göras med en hyfsat avancerad mobilkamera. Ställ in telefonen så att den skickar iväg videofilmningen direkt till internet. Kan spela stor roll för att ge en levande bild av aktionen och läggas ut på t ex Youtube.

Efter aktionen

Häktning
Man kan bli häktad i väntan på rättegång, till exempel om det misstänks att man kommer att begå fler brott. Det är svårt att veta om man kommer att bli häktad eller inte. Man kan inte räkna med att så sker även om man vid förhör säger att man kommer att fortsätta sina aktioner direkt om man släpps. Även om man håller sitt löfte och gör fler aktioner på samma ställe direkt kan man inte räkna med att bli häktad. Om man blir häktad eller inte kan bero på individuella åklagare, på olika attityder/regler inom olika juridiska områden eller på andra okända faktorer. Därför är det viktigt att ha funderat igenom både scenariot häktning och icke-häktning, att ha planer för båda alternativen.

Gemensamt ansvar
Vi hamrare trodde att eftersom vi mycket öppet tog gemensamt ansvar för samtliga aktioner, att de skulle döma oss tillsammans för alla aktionerna. Detta skedde inte, trots att vi berättade om vår gemensamma planering. De verkade inte bry sig något om detta utan endast om vem som var på plats och utförde själva hamrandet. Polisen frågade knappt något om nätverket Ofog som stod bakom eller om stödpersoner. Nackdelar: om man vill ha ett liknande straff för samtliga inblandade krävs det att alla gör liknande uppgifter vid själva aktionstillfället. Fördelar: det är (relativt) säkert för aktionsförstärkare som vill stötta utan att dra på sig risk för straff. Man blir dömd i den närmast belägna domstolen. Om man därför gör aktioner i olika delar av landet blir det olika rättegångar vid olika platser och tider.

Rättegång
Före rättegången: Ta rättegången som ett gyllene tillfälle att lyfta fram vapenexportens negativa sidor och det goda motståndet mot densamma. Kanske ett torgmöte kan ordnas, med inbjudna talare, musik, gycklare, kaffe/kaka, folderutdelning. Skicka ut pressmeddelade och bjud in till kringarrangemang och själva rättegången. Gör en facebookinbjudan och på andra sätt bjud in vänner, supporters och intresserade. Det är bra att ha varit på en rättegång tidigare för att veta hur det går till. För info om hur en rättegång går till kolla in: http://www.rattegangsskolan.se

Under rättegången: En fördel med att ha advokat är förstås att hon/han kan ta hjälpa till med det juridiska. Ibland kan en advokat representera flera åtalade samtidigt. Om detta inte är möjligt så kan en av de åtalade ha en advokat och de andra representera sig själva. Du har rätt att få en offentlig försvarare utsedd, utan kostnad, om du riskerar fängelse. Om du vill ha en annan advokat än den du blir tilldelad kan du ansöka om detta men det är inte säkert att du får byta. Även om du har advokat får du med stor sannolikhet hålla en egen slutplädering, om du vill. Då kan du ta det ideologiska och politiska medan din advokat tar det juridiska finliret. I en slutplädering är det väldigt sällan domaren avbryter även om man pratar politiskt/ideologiskt. Man kan be någon av aktionsförstärkarna att ta upp ljud från rättegången (det är tillåtet).

Lägg upp en strategi i förväg med din advokat. Få honom/henne att fråga dig frågor som hjälper till att lyfta fram det du tycker är viktigt. Vittnesmålet filmas av domstolen, och kan begäras ut efter rättegången. Det har du som åtalad rätt till. Filmen kan t ex läggas upp på Youtube.
Rättegången är en bra möjlighet att lyfta fram vikten av avrustning, ickevåld och kampen för en värld i fred. För dem som lyssnar, eller ser filmen efteråt, är det ofta inspirerande, kan peppa dem att bli mer aktiva själva. Våga ta plats i domstolen, stå gärna upp när du håller din slutplädering. Tänk på att se rakt fram när du pratar, då fångas du bäst i kameran.

Efter rättegång: Lägg upp slutpläderingstexterna på hemsidan eller ännu hellre skicka in dem till tidningar för publicering som en artikel. Gör gärna något trevligt och socialt efter rättegången. Kanske en fest eller en middag på restaurang.

Fängelse
Fängelser i Sverige är mycket humana i förhållande till andra länder. Det kan naturligtvis ändå vara jobbigt att sitta inlåst. Men det kan också vara en intressant och lärorik tid. Tiden i fängelse kan ses som ett ypperligt tillfälle att träffa människor som du annars inte skulle ha träffat. Använd tiden till att göra saker du inte har haft tid till innan: läs böcker, skriv brev, kanske skriva dagbok eller en bok, blogga, motionera.

Svenska fängelser har sysselsättningsplikt. Det innebär att man antingen måste arbeta eller studera under sitt fängelsestraff. Vilken typ av sysselsättning fängelser kan erbjuda skiljer sig från anstalt till anstalt. Titta på www.kriminalvarden.se för mer information både om olika anstalter och om hur fängelset fungerar. Fråga gärna folk som har erfarenhet av anstalter, innan du väljer vilken anstalt du vill söka dig till (finns dock ingen garanti för att man får komma till sitt förstahandsval). Om man gör en avrustningsaktion kommer man nästan garanterat till en öppen anstalt, vilket är den lägsta säkerhetsgraden. Det innebär att man har relativt stor rörelsefrihet på anstaltsområdet.

Var gärna aktiv och prata med de andra intagna, då kommer du antagligen att må bäst. Men värna också om dig själv och ta den tid i ensamhet som du behöver. Ingen av oss blev utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller hot under fängelsetiden. Motion hjälper till att hålla humöret uppe. För de som vill ha vegetarisk eller vegansk kost borde det inte vara något problem (det har det inte varit för oss). Ha gärna planer i förväg på vad du ska göra (kanske söka in på universitetskurs innan aktion) under fängelsetiden, men ställ inte för höga krav på dig själv. Du kommer nog inte att hinna göra lika mycket som du hade tänkt dig. Ta inte med för mycket prylar in till fängelset. På häktet kan det vara svårt att få in så mycket. På fängelset är det lättare men även där finns begränsningar för hur mycket du får ha med dig. Böcker och tidningar finns det vanligtvis stor tillgång på i anstaltens bibliotek. Dagstidning finns att tillgå, kommer till varje avdelning på anstalten. Besök från vänner och bekanta är ett trevligt avbrott. Dessa måste ansökas om i förväg och sker på speciella tider, oftast helgtid. Tänk på att när man släpps (muck!) är det ofta ganska enkelt att få lokal media att uppmärksamma händelsen.

Skadestånd
Om man lyckas hamra på vapen kan det bli rejäla skadestånd, allt ifrån 100 000 till en miljon eller mer. Företag kan dessutom kräva er för kostnader utöver uppbrutna dörrar och sönderslagna vapen, t ex ökat säkerhetsarbete och informationstid för anställda. De har också fått igenom detta i rättegångar. Det kan gå rätt lång tid (över ett år) från det tillfälle man blir dömd till ett skadestånd till att företaget faktiskt kräver pengarna av en. Vi har valt att inte betala eftersom vi då skulle betala direkt till vapenindustrin, pengar som skulle gå till produktion av fler vapen. Därmed har våra skulder hamnat hos kronofogden. De kan inte sätta dig på bar backe. Man får alltid behålla pengar till basala utgifter som hyra, mat, kläder, dagstidning etc. Detta belopp, ibland kallat existensminimum, ligger på mellan 4000 och 5000 kr per månad plus hyra (år 2011). Om man har ett vitt lönejobb kan kronofogden ta pengar direkt från arbetsgivaren innan det når ditt lönekonto. Därför är det svårt att undkomma i det läget, om du inte har ett deltidsarbete med en månadslön som understiger existensminimum. Om man har jobb lite här och där, och/eller eget företag, är det mycket svårare för kronofogden att ta in pengar från dig. Se till att inte ha för mycket på bankkontot. Kronofogden kan kolla hur mycket du har där, vanligtvis en gång om året.
Att ha betalningsanmärkningar kan försvåra för dig att få lån, telefonabonnemang och hyreskontrakt. I vissa fall kan man lösa detta genom att ha en borgenär. Det händer att företag släpper ett skadeståndskrav efter ett tag. Se mer om skulder på http://kronofogden.se/

Avslutning av kampanj
Det är inte helt lätt att veta när man ska avsluta en kampanj, men den bör avslutas. Om man inte har uppnått sina mål, när ska man då sätta punkt? Vi beslutade oss för att göra det när alla aktioner, rättegångar och straff var avklarade. Eftersom det är omöjligt att veta hur lång tid detta kommer att ta tyckte vi att det var bäst att inte ha ett slutdatum från början. Att inte ha uppnått kampanjens mål kan kännas lite trist, men det är inte märkligt, i alla fall om man har stora mål som till exempel att svensk vapenexport ska ha upphört. Sådana förändringar tar tid. Se därför er avrustningsaktion som en viktig pusselbit i en lång förändringsprocess. Bland det mest peppande för oss har varit att människor sagt att de blivit aktiva i fredsarbetet på grund av våra aktioner. Kanske är detta ett av de viktigare bidrag en aktion kan ge? Inte dåligt det.

Ofogliga gäldenärer

En gäldenär är någon som står i skuld till någon annan. Det kan vara jobbigt att ha en skuld. Därför har vi bildat gruppen Ofogliga gäldenärer, för dem som av ideologiska och politiska skäl har gjort aktioner som resulterat i skadestånd. Gruppen är till för att stötta medlemmarna: moraliskt, emotionellt och praktiskt. Annika Spalde och Martin Smedjeback delar gärna med sig av sina erfarenheter av att bli satt i skuld, också till dem som funderar på att göra aktioner som kan ge skadestånd.