1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
X

Lucka nr 1

X

Lucka nr 2

X

Lucka nr 3

X

Lucka nr 4

X

Lucka nr 5

X

Lucka nr 6

X

Lucka nr 7

X

Lucka nr 8

X

Lucka nr 9

X

Lucka nr 10

X

Lucka nr 11

X

Lucka nr 12

X

Lucka nr 13

X

Lucka nr 14

X

Lucka nr 15

X

Lucka nr 16

X

Lucka nr 17

X

Lucka nr 18

X

Lucka nr 19

X

Lucka nr 21

X

Lucka nr 22

X

Lucka nr 23

X

Lucka nr 24