Läger "Krig börjar här" 2010

Under två veckor i början på augusti var US Air Forces in Europe (USAFE) i Norrbotten för att träna på bombfällning och för en samövning med det svenska flygvapnet. USA, med pågående ockupationskrig i både Irak och Afghanistan, har fått regeringens tillstånd att använda övningsområdet i Vidsel och i övningen deltog 20 bombplan och 200-250 soldater från det amerikanska flygvapnet.

Ofog vill såklart inte att världens krigsmakter ska öva bombning eller andra krigsscenarion i Sverige eller någon annanstans. Därför fanns vi på plats i Norrbotten för att uppmärksamma övningen, för att konkret störa den samt för att visa på alternativ till militarisering och krig. Ofog har befunnit sig i centrala Luleå med tal, gatuteater och alternativ till militära övningar, genomfört aktioner mot militärflygplatsen F21 samt tagit sig in på bombövningområdet för att störa övningen.

Ofogs aktionsläger har lett till att övningen inte kunnat genomföras i tysthet och utan allmänhetens vetskap. Både media på lokal och riksnivå har rapporterat om bombövningen och Ofogs aktioner. Under pressklipp finns en del av mediarapporteringen.

Se bilder från lägret här.

Aktioner under lägret

Före och under USAFEs bombövning i Norrbotten har Ofog funnits på plats i centrala Luleå, vid militärflygplatsen F21 samt på bombövningsområdet Vidsel. Vi har uppmärksammat övningen genom tal och gatuteater på stan och stört den genom direkta aktioner mot de områden som används vid övningen. Här nedanför kan du läsa om en del av Ofogs aktioner.

Veckan inleddes på måndagen med tal av Ofog, Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred och Nätverket Nato ut ur Sverige. På kvällen hölls en välbesökt föreläsning om Nato, USAs krigföring och kriget i Afghanistan. 

På tisdagen ordnade Ofog en manifestation på stan som visade på alla de alternativ som finns till krigsövningar i Norrbotten. Kören RAFSET uppträdde, det hölls tal och dansades för fred. Alla som gick förbi kunde med gatukritor rita och skriva sina egna förslag på alternativ till bombövningar. För att förbereda kommande aktioner var det på tisdag kväll och onsdag dag aktionsträning och workshops i media och juridik. 

På torsdagen var Ofog på plats vid F21 där krigsövningen förbereddes. Stora banderoller hängdes upp i träden, bilar som åkte förbi fick tuta för fred, det var dansuppvisning och de alternativ som presenterades på stan på tisdagen fanns med även här. Samtidigt som en grupp befann sig vid infarten till F21 tog sig 7 aktivister in på F21-området för att störa förberedelserna till övningen. Aktivisterna var iklädda samhällsnyttiga yrken som sjuksköterska, lärare, snickare och bibliotekarie, områden som skulle kunna få mycket mer resurser om det satsades mindre på militarism och krig. Även nästa sommar kommer Ofog komma till Norrbotten för att protestera mot krigsövningsområdena och på fredagskvällen var det releasefest för det internationella aktionslägret WAR STARTS HERE 2011.

På fredagen gjorde Ofog även en die-in i stan för att visa på konsekvenserna av det USA övar på. I år var det inte riktiga utan s.k. övningsbomber som fälldes i Norrbotten, men när de sedan fälls på riktigt är det verkliga bomber och verkliga människor som dödas. Nato har upprepade gånger släppt bomber över bröllop i Afghanistan.

På lördagen ordnade därför Ofog bröllop på gågatan i Luleå som mitt i festminglet blev bombat av amerikanska stridsplan.

På måndagen tog sig fem personer från Ofog in på bombövningsområdet i Vidsel. Aktivisterna tig sig fram till en av radarstationerna som finns på området och som används för att mäta vid krigsövningarna. Efter ca 5 timmar greps aktivisterna av polis och fick tillbringa en del timmar i polisbil och på polisstationen innan de släpptes. 

På torsdagen tog sig två aktivister från Ofog in på Vidsel-området igen för att störa övningen som då var i full gång. Till skillnad från vad allmänheten hade informerats om flög stridsflygplan även på kvällen över området (i lokaltidningen stod det övningen pågick 8.30-16.30 varje dag). Aktivisterna befann sig ca 18 timmar inne på området och störde bombövningen. Förutom ovanstående har Ofog även besökt kyrkan, moskén och lokala föreningar för att prata om motstånd mot krigsövningar i Norrbotten.

Om USAFE

United States Air Forces in Europe (USAFE) är flygvapendelen av det amerikanska försvarets europeiska del (”European Command”). Det är en av de två stora amerikanska flygvapnen utanför USAs eget territorium (den andra är Pacific Air Forces), men den enda med eget huvudkontor utanför USA. USAFEs huvudkontor ligger i Ramstein Air Base i Tyskland. Sammanlagt har USAFE 80 baser runtom i Europa, dessa är belägna i Storbritannien, Italien, Belgien, Tyskland, Bosnien-Hercegovina, Portugal, Spanien, Turkiet, Cypern, Ungern och Norge.

USAFE har mer än 35 000 anställda inom aktiv militär tjänst, tull, reserv och civil tjänst. Bland annat tränas amerikanska trupper som hör till Nato. Deras utrustning omfattar cirka 225 krigs-, tank- och transportflygplan och en full uppsättning av konventionella vapen. USAFE kontrollerar och samordnar luft-och rymdverksamhet i Europa samt delar av Asien och Afrika.

USAFE har varit i frontlinjen i "kriget mot terrorismen". I Operation Iragi Freedom deltog USAFE med 24 stridsflygplan, åtta KC-135 tankfartyg och nästan 2.400 personer.