Lokalgrupper

Ofog har för närvarande lokalgrupper i Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm, samt några olika arbetsgrupper. Läs mer på respektive grupps sida, där står även hur du får kontakt.

Vill du start en lokalgrupp i din hemstad? Kul! Kontakta oss så får du tips och hjälp.