Militära övningsområden

Militära övningsområden finns bland annat i Norrbotten, vid Vättern och i Göteborgs södra skärgård. Här övar svensk och utländsk militär på krigföring som t.ex. bombfällning och vapenföretag testar sina framtida vapen, stridplan och drönare etc.

NEAT - Europas största krigsövningsområde

NEAT (North European Aerospace Testrange) utgörs av ett 24 000 km2 stort luftområde, med ett 1650 km2 stort begränsat skyddsområde (vilket kan utökas till 3000 km2), och är därmed Europas största övningsområde över land.

NEAT är ett samarbete mellan FMV (Försvarets materielverk som driver Robotförsöksplats Vidsel) och SSC (Svenska Rymdbolaget som driver Esrange Space Center). Området har använts i över 50 år för att testa missiler, flygplan och obemannad farkoster (UAV) samt för vapentester. NEAT är tillgängligt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt, och har tjänster och infrastruktur för provning, utvärdering och drift av flygfordon och catering för alla fordonstyper (flygplan, helikoptrar, obemannade flygsystem, missiler, rymdbaserade system).

Drygt tio mil väster om Luleå, utanför byn Vidsel, ligger provplats Vidsel och en flygbas. Norrbottens Flygflottilj F21 har en sorts lokalavdelning, en så kallad bastropp, på platsen.Ett par mil nordväst om flygbasen finns ett provskjutfält stort som Blekinge (ca 16 000 kvadratkilometer) med permanenta mätstationer och mål för provskjutningar. Det finns inget stängsel runt området, men gränsen är utmärkt med skyltar som sitter med cirka 30 meters mellanrum.
Provplatsen har funnits sedan 1950-talet och används av svenska och utländska krigsmakter, samt av vapentillverkare, för att övningsskjuta och prova nya vapen. Under skjutövningar och tester så utgår flygplanen från flygfältet vid Vidsel och skjuter mot mål inne på området. Mycket är upp till kunden. Provplatsens personal har till exempel byggt upp en rejäl bro för att schweiziska försvaret ville testa att skjuta sönder en sådan.
Ofta skjuter de också mot flygande mål. Då flyger ett obemannat flygplan med ett mål i släp i en lång lina efter sig.
När skjutning pågår finns ingen garanti för att man upptäcker och tar hänsyn till personer som befinner sig på marken utan tillstånd. Det är alltså direkt livsfarligt att gå in där utan att försäkra sig om att personalen känner till det och tar det på allvar.

Under 2009 höll Natos snabbinsatsstyrka (NATO Response Force) sin största luftövning det året vid NEAT. Totalt omfattade övningen ca 800-900 Nato- och icke-Nato-soldater och 50 krigsplan från Tyskland, Finland, Storbritannien, Italien, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Turkiet och USA. Flygplan från Natos flygburna varning- och kontrollsystem (AWACS), samt andra helikoptrar och transportflygplan deltog i övningen. The Royal Navy skickade hangarfartyget HMS Illustrious, som bland annat använts i krigen Irak och Bosnien på 1990-talet och till Sierra Leone under 2000.

Sommaren 2010 höll US Air Forces i Europa (USAFE) en bombkrigsövning vid NEAT, där ca 20 krigsplan och 250 amerikanska soldater deltog. Sekretessen kring denna övning var omfattande och FMV ville inte säga hur, vad, när eller varför amerikanska flygvapnet övade, vilket var en stor skillnad från året innan då all information om NATOs övning fanns på Försvarsmaktens hemsida.

Militära övningar i Göteborgs skärgård

Försvarsmakten har ansökt om att utöka sin militära övningsverksamhet i Göteborgs södra skärgård. Tillstånd beviljades av länsstyrelsen i december 2010.

Tillståndet innebär en ökning av övningsverksamheten från förut ca 20 dagar per år till 115 dagar per år. Antalet skott får öka från 100.000 till 1,3 miljoner. En handgranatbana ska anläggas på Känsö, och Försvarsmakten får varje år bland annat släppa ut två ton bly, ett ton koppar, samt ämnen som zink och antimon. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts är mycket bristfällig.

Tillståndet omfattar också stora internationella övningar där Nato och utländska krigsmakter ska få öva i skärgården. Försvarsmakten kan då få dispens från tillståndets begränsningar av sin egen tillsynsmyndighet Generalläkaren.

Utökad militär verksamhet vid Vättern

Försvarsmakten har ansökt om tillstånd att utöka flyg- och bombverksamheten vid Hammaren i Brevik. Utökningen rör skjutverksamhet med flygplan mot skjutmål placerade i sjön, och lågflygning med helikoptrar. Framförallt kommer flygplan som JAS 39 Gripen och SK60 samt helikoptrar att användas. Vid ca 20 tillfällen per år planeras även obemannade flygplan, så kallade drönare eller UAV, starta från land inom landområdet Hammaren. Verksamhet kommer att bedrivas under totalt 80 dagar årligen och kommer mest ske under dagtid, men även under kvälls- och nattetid. Då övningar inte sker när sjön är isbelagd, koncentreras övningsdagarna under vår-, sommar- och höstmånaderna.

Området ska även användas till en utökad internationell övningsverksamhet, där svenska militära enheter samövar med flygförband från olika länder, eller samutbildas med multinationella motsvarigheter som förberedelse inför internationell tjänstgöring eller inom ramen för Partnerskap för fred (PFP), det vill säga Nato.

Drygt tio mil väster om Luleå, utanför byn Vidsel, ligger provplats Vidsel och en flygbas. Norrbottens Flygflottilj F21 har en sorts lokalavdelning, en så kallad bastropp, på platsen.

Ett par mil nordväst om flygbasen finns ett provskjutfält stort som Blekinge (ca 16 000 kvadratkilometer) med permanenta mätstationer och mål för provskjutningar. Det finns inget stängsel runt området, men gränsen är utmärkt med skyltar som sitter med cirka 30 meters mellanrum.
Provplatsen har funnits sedan 1950-talet och används av svenska och utländska krigsmakter, samt av vapentillverkare, för att övningsskjuta och prova nya vapen.
Under skjutövningar och tester så utgår flygplanen från flygfältet vid Vidsel och skjuter mot mål inne på området. Mycket är upp till kunden. Provplatsens personal har till exempel byggt upp en rejäl bro för att schweiziska försvaret ville testa att skjuta sönder en sådan.
Ofta skjuter de också mot flygande mål. Då flyger ett obemannat flygplan med ett mål i släp i en lång lina efter sig.
När skjutning pågår finns ingen garanti för att man upptäcker och tar hänsyn till personer som befinner sig på marken utan tillstånd. Det är alltså direkt livsfarligt att gå in där utan att försäkra sig om att personalen känner till det och tar det på allvar.