Civila inne på NATO:s bombfält i Norrbotten

Under den NATO-ledda militärövningen Loyal Arrow som just nu genomförs i Norbotten kommer  bomber att fällas på det militära skjutfältet utanför Vidsel. Civila personer befinner sig just nu inne på området för att uppmärksamma omvärlden på de krigsförbrytelser som här förbereds och konkret förhindra att bomber kan fällas.

För tillfället befinner sig 4 personer från det antimilitaristiska nätverket Ofog inne på området, samtliga utrustade med vildmarksutrustning och goda kunskaper om terrängen. Nätverket är i kontakt med NATO och ledningen för Vidsel med uppmaning om att de inte kan släppa bomber över området. Uppdateringar från personerna inne på området kommer kontinuerligt att läggas upp på Ofogs hemsida.

NATO kan inte få öva på att bomba ostört. Listan över militäralliansens krigsförbrytelser är lång och nu har jag möjlighet att göra något, säger Ellen Holmström

NATO:s hot om krig runt om i världen gagnar inte freden, de är västs redskap för att upprätthålla en orättvis världsordning, säger Elsa Berglund

Skjutområdet Vidsel är ett flera mil stort permanent missiltestningsområde, som just i veckan har extra mycket aktivitet när NATOs flygtrupper övar missilangrepp från luften. Genom historien har NATOs missiler träffat såväl afghanska bröllop som serbiska tv-stationer.

Nätverket Ofog befinner sig under hela veckan i Norrbotten för att protestera och stoppa NATOs krigslekar. NATO:s krigföring i Afghanistan har hittills dödat och lemlästat hundratusentals civila.

Det antimilitaristiska nätverket Ofog arbetar för fred genom ickevåldslig direkt aktion. Under dagen kommer nätverket även att iscensätta NATOs bombningar över ett afghanskt bröllop som en gatuteater i centrala Luleå. Under veckan planeras även andra aktiviteter för att uppmärksamma och störa NATO-övningen.