Clownarmé vid F21

En clownarmé har just under stort medieuppbåd konfronterat militären på F21. De uppmanade sina gråare kollegor att sluta öva krig och börja öva fred och solidaritet.