Motrekrytering i Enköping

Under parollen välkommen till verkligheten har aktivister från fredsnätverket Ofog idag genomfört en rekryteringskampanj på torget i Enköping. Med hjälp av gatuteater, banderollverkstad och måltavlekramning fick de blivande aktivisterna en inblick i Ofogs mångfasetterade arbete. Gensvaret var klart positivt och många uppskattade budskapet om fred genom fredliga medel. Aktionen var ett svar på ledningsregementets skamlösa rekryteringskampanjer på S:t Iliansskolans högstadium och Ungdomens hus. Ofogs aktiviteter lockade långt fler besökare än krigsmaktens.

Bilden: Efter att krigsmakten hade stämplat honom i pannan kom Simon till Ofogs skyltverkstad. “Fred är när man inte dödar” är budskapet.