Toxic Trip i Uppsala

NATO är i Uppsala för att öva sig på att röja upp efter till exempel en attack med radioaktiva vapen. Samtidigt sitter alliansen själv på en gigantisk kärnvapenarsenal som ökar risken för kärnvapenspridning.

Det är första gången Natoövningen Toxic Trip genomförs i ett land som inte är medlem i NATO. Sverige samarbetar i dag så tätt med NATO att det knappast är någon skillnad.

Visst är det bra att våra myndigheter lär sig att hantera en strålningskatastrof. Vi har trots allt flera kärnkraftverk i det här landet och det är inte heller uteslutet att vi någon gång blir attackerade med radioaktiva vapen. Inte troligt, men inte uteslutet. Frågan är dock varför vi ska göra detta genom NATO? Vi har inget gemensamt försvar med NATO och svenskarna vill inte heller ha det. Det vore bättre om politikerna tog debatten än att fortsätta smyga oss in i alliansen.

Den största ironin är att NATO själv sitter på världens kraftfullaste kärnvapenarsenal och dessutom hotar att använda den om det behövs. I sitt "strategiska koncept" lägger NATO stor vikt vid sina kärnvapen: “Alliansen kommer att behålla en passande blandning av kärnvapen och konventionella vapen baserade i Europa över en överskådlig framtid och uppdatera dem där det behövs...”

Det är ett klart brott mot icke-spridningsavtalet som faktiskt inte bara kräver att andra länder avstår från att skaffa kärnvapen, utan också att de som redan har dem arbetar för att göra sig av med dem.

Naturligtvis leder NATOs kärnvapeninnehav till att andra länder skaffar sig motsvarande vapen. USA är ju en av världens aggressivaste stater och det vore inte orimligt att ett land som riskerar att stämplas som "skurkstat" av USA skaffar sig kärnvapen för att undvika att bli attackerat.

Och när fler och fler framställer kärnvapen ökar risken för att de kommer i händerna på icke-statliga terrorister.

Förutom att hota resten av världen med nukleär förödelse ökar därför NATOs kärnvapen risken för att vi i Europa eller USA utsätts för just en sådan attack som alliansen nu övar på att hantera i Uppsala.