Ofog <3 Luleå 2012

Mellan den 27:e augusti och 7:e september 2012 var Norrbottens flygflottilj värd för den internationella flygövningen Nordic Air Meet. Övningen var Europas näst största flygövning under 2012, förutom tankerflygplan och ledningsflygplan deltog 65 stridsflyg från sex olika länder.

Deltagande länder var Sverige , Finland, Schweiz, USA, Storbritannien och Danmark. Nordic Air Meet är en i den långa rad av krigsförberedelser som har genomförts på det militära området NEAT (North European Aerospace Testrange) i Norrbotten de senaste tio åren.

Att krigförande länder får träna i Sverige tycker vi i Ofog är en skandal. Vi var därför på plats i Luleå, och med damgympa, folkbildning och ickevåldsaktioner uppmärksammade vi hur världens krig förbereds i Sverige.

Se också bilder från lägret på Flickr