Hamrade på vapen – dömdes till fängelse

Idag kom domen för de två fredsaktivisterna, Anna Andersson och Martin Smedjeback, som i oktober 2008 avrustade fjorton granatgevär på Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna. Svea hovrätt dömde dem båda till fyra månaders fängelse.

- Den här fredsaktionen är bland det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Ett fängelsestraff känns inte så tungt att avverka med vetskapen om att vår aktion kan ha räddat liv, säger Martin Smedjeback, ickevåldsutbildare från Mjölby.

Det var den 21 april som deras fall togs upp i Svea hovrätt i Stockholm. De två åtalade försvarades av advokat Claes Borgström (före detta JämO), som hävdade att de båda skulle frikännas på grund av att de hade handlat i nöd. Svea hovrätt accepterade inte denna argumentation utan hävdade att vapenexporten är reglerad av lagen och därför kan inte brottsliga handlingar legitimeras enligt nödparagrafen.

- Sedan 2001 har den svenska vapenexporten ökat med mer än 400 procent, trots att en majoritet i Sverige, enligt en opinionsundersökning från förra året, vill förbjuda den. Som medmänniska är det mitt ansvar att gripa in mot den grova skadegörelse och död som svenska vapen orsakar runt om i världen, säger Anna Andersson, webbutvecklare från Göteborg.

Förutom fängelsestraffet blev Smedjeback dömd till 78 000 kr i skadestånd för att ha hoppat över ett stängsel på vapenfabriken Aimpoint AB i Malmö 2008. Ersättningsanspråket från Saab Bofors Dynamics på omkring en miljon kronor för de oskadligjorda granatgevären kommer att tas upp senare i en separat civilrättslig process.

Kontaktpersoner:

Anna Andersson, kinaya@gmail.com, 073-777 28 18

Martin Smedjeback, smedjeback@gmail.com, 070-257 90 97

För mer info:

Kampanjen Avrusta

Nätverket Ofog

Svea hovrätt

Målnummer för fallet: B 3161-09

Bifogade filer: