Seminariehelg 2011

Helgen 23-24 juli hölls seminarier med talare från fem kontinenter på gymnasieskolan Lärkan. De olika workshopsen, diskussionerna och föreläsningarna besöktes av runt 300 personer och berörde många olika aspekter av antimilitaristiskt motstånd.

Seminariehelgen inleddes med välkomnande från Ofog och flera tal:

Gun-Britt Mäkitalo (Kvinnor för fred Kiruna) inledde med att berätta om hur Kvinnor för fred först hade fått veta om NEAT och hur de länge hade kämpat ensamma mot militarismen i Norrbotten, men sedan hade fått stöd av bland annat Ofog.

Anna Sanne Göransson (Ofog) fortsatte med att tala om varför vi samlats just i Luleå, om NEAT och de övningar som hållits där av bland annat Nato och USA och mer generellt om Sveriges del i krig, samt om hur vi tillsammans har kraften att stoppa dessa krig.

Howard Clark (WRI) talade om hur denna mark som nu används för militärövningar från början stulits från ursprungsbefolkningen samerna och en samisk sång framfördes i samband med detta. Howard fortsatte sedan att tala om hur krig påverkar oss i vår vardag och hur vi bidrar till krig utan att ens veta om det, genom bland annat vår konsumtion, och att vi måste agera lokalt för att tänka globalt.

Frida Berrigan (War Resisters Legaue, USA) avslutade med att tala om sitt arbete mot vapenindustri och sin aktivism mot tortyr och hur dessa hänger ihop och är två sidor av samma krig, tortyren på Guantanamo som väldigt nära och obemannade bombplan som väldigt långt borta från den som utövar våldet, men båda tortyr i två olika former.

Under helgen genomfördes sedan ett 20-tal seminarier med rubriker som ”den militär-industriella kedjan och den globala vapenindustrin”, ”kampen om gas och olja i Arktis”, ”dagens och morgondagens krig: om drones, satelliter och militariseringen av rymden”, ”rätt till jorden och militärbaser”, ”klimatkrig”, ”kvinnors kampanjer mot krig och feministiska svar på krig och militarism”, ”gatuvåld och militarism” och ”yrkesarméer och arbete för att motverka rekrytering”.

Hela programmet finns att ladda ner längre ner på sidan.

Seminariehelgen avslutades med att alla deltagare återsamlades och tillsammans diskuterade vad vi hade lärt sig under helgen och vad vi kommer ta med oss i framtiden. Representanter från olika grupper (och kontinenter); Dominique Saillard (WRI, Baskien), Sandra Murillo (Red Juvenil de Medellin, Colombia), Moses Monday John (Sudanese Organization for Non-Violence and Development, SydSudan), Majken Sorensen (WRI, Norge/Sverige), Eva Sörensson (Ofog, Sverige) och Boro Kitanoski (WRI, Makedonien), reflekterade över vad som diskuterats under helgen och vilka teman i diskussionerna de kunde se.

Bifogade filer: