Aldermaston Big Blockade (2013)

Den 15 feb deltog tio aktivister från Ofog i en stor internationell blockad av Atomic Weapons Establishment i Aldermaston, väster om London. Här pågår utvecklingen av Storbritanniens nya kärnvapen som ska ersätta det nuvarande brittiska kärnvapensystemet Trident.
Aktionen anordnades av Trident Ploughshares som och genomfördes på samma ställe som de första antikärnvapenmarscherna hölls redan på 50-talet. Syftet med blockaden är att stoppa all pågående verksamhet på området hela dagen, framkalla en dialog med arbetarna på Atomic Weapons Establishment samt sända ett klart budskap till det brittiska parlamentet att utvecklingen av nya kärnvapen ska stoppas.

Bilder från aktionen kan ses på Ofogs Flickr.