Bakgrund

Sedan 1997 har kampanjens mass-civil olydnadsaktioner skapat ett politiskt tryck för kärnvapennedrustning i Belgien.

Det faktum att kärnvapen inte kan användas utan att bryta mot internationell lag, har använts för att juridiskt legitimera mass-inspektioner av kärnvapenrelaterade baser, som Kleine Brogel (där de amerikanska kärnvapnen lagras), Natos politiska högkvarter i Bryssel, och av SHAPE (Natos militära högkvarter) i Mons.

Att ta sig in på en militärbas utan tillstånd är ett brott mot Belgisk lag, men Bomspotting argumenterar för att våra handlingar är lagliga eftersom vi försöker stoppa förberedelser för brott mot folkrätten.

Hittills har belgisk domstol inte dömt någon för de här aktionerna.

Det belgiska rättsystemet vågar inte väcka åtal av rädsla för att en juryrättegång kan leda till frikännande. Den belgiska regeringen vill undvika de politiska konsekvenserna av ett sådant frikännande, vilket skulle leda till en debatt om olagligheten i Belgiens (och Natos) kärnvapenpolicy.

Myndigheternas rädsla för att väcka åtal har lett till en snabbt växande rörelse. Kombinationen av civil olydnad, vilket har gjort att kärnvapen som ett politiskt problem inte kan ignoreras, tillsammans med lobbying har lett till politiska resultat.

Hela det belgiska politiska etablisemanget är positiva till att få bort kärnvapen från landet. Men den belgiska regeringen vågar inte ta konflikten med USA. De senaste månaderna har det blivit klart att USA överväger en minskning av sin kärnvapenarsenal i Europa av ekonomiska skäl.

Ett totalt tillbakadragande av amerikanska kärnvapen från Europa och ett kärnvapenfritt Nato är dock ännu inte inom synhåll.