Därför avrustar jag vapen!

Hej vänner,

I natt (natten till torsdag) kommer jag tillsammans med mina vänner Martin, Pelle, Cattis och Annika att försöka ta oss in i två vapenfabriker i Eskilstuna och Karlskoga, för att oskadliggöra vapen som där tillverkas. Aktionen är en ickevåldslig civil olydnadsaktion för att konkret hindra att några av alla de vapen som tillverkas i Sverige ska döda människor i krig runt om i världen. I skrivande stund vet jag inte hur långt vi kommer lyckas med vår avrustning, men oavsett hur det går hoppas jag att vi kommer få igång debatten kring Sveriges oetiska vapenexport och tillverkning.

Som ni säkert redan vet har jag varit aktiv inom fredsrörelsen i ganska många år och t.ex. arbetat för en kärnvapenfri värld (kärnvapen både finns och vidareutvecklas i Europa hur otroligt det än kan låta), mot den militära alliansen NATO och mot den svenska vapenexporten som sedan början av 2000-talet har mer än fördubblats. Mycket av detta arbete har skett inom nätverket ”Ofog – för en kärnvapenfri och demilitariserad värld”

Jag tror inte på en världsordning där den starkaste bestämmer och jag tror inte på militärt våld som en lösning på konflikter. Våld och vapen ger inte säkerhet – en rättvis världsordning och fredlig konflikthantering skulle på riktigt skapa en säkrare värld. Nedan följer några av de tankar som lett mig fram till att jag i natt försöker avrusta vapen.

I mars 2003 var vi hundratusentals människor runt om i Sverige som demonstrerade mot den kommande invasionen av Irak. Demonstrationen var en av de största någonsin i Sverige och budskapet var tydligt; En amerikansk invasion av Irak är både etiskt oförsvarbar och ett brott mot internationell lag, och Sverige måste göra allt i sin makt för att stoppa denna.

Sveriges dåvarande regering förklarade invasionen som "folkrättsvidrig", men meddelade samtidigt att den svenska vapenexporten till USA var så pass viktig att denna självklart skulle fortsätta. Två månader efter invasionen skrev Sverige och USA under ett speciellt militärt samarbetsavtal och sedan dess har den svenska försäljningen av vapen till den amerikanska armén mer än fördubblats.

Svenska vapen används idag i Irak och Afghanistan. De används av kärnvapenmakterna Indien och Pakistan. De har under 80-talet sålts till Burma och Colombia och används i förtrycket av folken där. Svenska vapen säljs till Tunisien och Indonesien och vi är beredda att sälja dem till Saudiarabien. Vapen tillverkas i Eskilstuna, Karlskoga, Mölndal, Linköping, Örnsköldsvik, Malmö och ett flertal andra orter i Sverige. Militära vapen har inget annat användningsområde än att hota, skada och döda människor.

Nattens aktion kommer från min övertygelse om att vi behöver kombinera olika metoder för att motsätta oss krigspolitiken och skapa en fredligare värld. Lobbyarbete, infospridning och påverkansarbete behöver kompletteras med att vi direkt försöker ställa oss ivägen och förhindra sådant som är orättvist och fel. Civil olydnad – att öppet bryta mot en orättfärdig lag för att förhindra större brott – har används genom historien för att förändra orättvisor. Kampen för kvinnors rösträtt, kampen mot slaveriet i USA och apartheid i Sydafrika är några exempel. Den fackliga rörelsen i Sverige är ett annat exempel där lagar har brytits och nya skapats för att garantera de rättigheter vi idag har.

Jag hoppas att vi i framtiden med fasa kommer att se tillbaka på den tid då vi använde vapen och militär som ett sätt att försöka lösa konflikter. Att vi kommer skämmas när vi tänker på att Sverige i början av 2000-talet tillverkade missiler, granater, krigsflygplan, ammunition... krigsmaterial som dödar människor, förvärrar konflikter och tar resurser från sådant som istället är bra för samhället.

Jag hoppas också att vi kommer se det som en självklarhet att människor försökte ställa sig i vägen för dessa dumheter; genom att påverka politiker och opinion, genom att blockera vapenfabrikerna, genom att ickevåldsligt oskadliggöra vapnen som dödar och genom alla de andra sätt som människor protesterar och agerar i Sverige och i världen.

Vi kan inte längre vänta på politiker som inte tar sitt ansvar, när vapen tillverkade i vårt namn säljs till arméer och orsakar lidande och död - vi måste ställa oss ivägen och vi måste agera nu. Därför kommer jag inatt att försökt oskadliggöra några av alla vapen som tillverkas i Sverige.

Vi är fem personer som inatt och imorgon tänker försöka avrusta svenska vapen. Jag och Martin kommer försöka ta oss in i Saab Bofors Dynamics vapenfabrik i Eskilstuna; Pelle och Cattis kommer åka till BAE Systems Bofors i Karlskoga och Annika kommer imorgon att fortsätta avrustningsaktionen genom att mitt på dagen, offentligt försöka avrusta vapen på Bofors i Karlskoga.

I Eskilstuna tillverkar Saab bl.a. ”Carl Gustaf”-gevär och AT4 pansarskott. Carl-Gustaf geväret används idag av ett 40-tal länder runt om i världen och är en av Sveriges ”storsäljare”. AT4 pansarskott används i stadsmiljö mot byggnader och fordon och används mycket inom den amerikanska armén. Båda dessa vapen kan oskadliggöras genom att man rispar inuti eldröret med en vanlig hammare eller fil. Vapnet förlorar då förmågan att styra ammunitionen och blir obrukbart.

I Karlskoga tillverkar BAE Systems bl.a granaten ”Excalibur”, specialutvecklad åt den amerikanska armén för Irakkriget och s.k. ”Haubitzar”; en slags kanon som avfyrar granater på ett antal kilometers avstånd. Haubitzar har Sverige länge sålt till t.ex. Indien som använde(r) dem mot Pakistan i konflikten i Kashmir. (Till Pakistan säljer vi för övrigt radarövervakningssystem som skydd mot haubitzarna som vi säljer till Indien. Övervakningssystemen tillverkas av Saab i Mölndal). BAE Systems har fabriker i flera länder och är Europas största vapenföretag, det tredje största i hela världen.

För att det tydligt ska framgå att detta är en aktion riktad mot den oetiska svenska vapenproduktionen och försäljningen, och inte en aktion personligt emot de personer som arbetar på vapenfabrikerna, kommer vi att ha med oss brev som förklarar vad vi gör och varför. Vi kommer bemöta alla människor vi möter (anställda, vakter, polis) med respekt och vänlighet, med förhoppning om alla de människor som idag arbetar med att tillverka vapen, en dag kommer använda sin utmärkta kompetens till livsbringande produkter istället.

På torsdag (idag!) kommer Annika att fortsätta avrustningen genom att öppet och mitt på dagen försöka ta sig in på BAE Systems Bofors i Karlskoga. Aktionen kommer att ske kl. 12.00 och alla är inbjudna att vara med eller heja på.

Förutom att vara etiskt oförsvarbar bryter den svenska vapenexporten mot våra egna riktlinjer; vapen säljs till länder som använder dem i krig och till länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Genom att sälja vapen till den amerikanska armén gör sig Sverige även skyldig till medhjälp till krigsbrott under internationell lag. Att göra vad vi kan för att förhindra dessa grova brott borde ses som en skyldighet, även om vi för att göra det själva tvingas begå mindre brott.

I Storbritannien har människor frikänts efter att fredligt ha avrustat bombplan avsedda för Irak. Enligt domstolen har de agerat för att hindra lidande och materiell förstörelse och friats eftersom de ”brott” de gjort sig skyldiga till varit nödvändiga. Begreppet ”Nödvärn” innebär inte bara att det är okej att begå ett mindre brott för att hindra ett större, utan också att det är allas vårt ansvar och skyldighet att rädda liv då det är möjligt.

Det svenska rättsväsendet har tyvärr tidigare varit dålig på att följa detta och jag har inga höga tankar på att det skulle vara annorlunda vid vår aktion. Ändå ser jag fram emot en rättegång där jag får möjlighet att inte bara etiskt, utan också juridiskt, argumentera för vår aktion och varför den är berättigad och nödvändig. Jag hoppas naturligtvis på att vi kommer frikännas och vapenföretagen dömas för krigsförberedelser, medhjälp till folkrättsbrott, medhjälp till mord... you name it.. men jag är beredd på konsekvenser som aktionen kan få för mig personligen, t.ex. ett fängelsestraff.

När jag skriver detta vet jag ännu inte hur långt vi kommit med vår avrustning, men arbetet kommer i vilket fall vara påbörjat när du läser detta.

Om du vill vera mer om hur aktionen gått och vad jag har för mig nu, kan du kolla på våra hemsidor www.ofog.org och www.avrusta.se. Du kan också ringa till min vän och kollega EmmaMalin om du har frågor angående rättsystemet, min eventuella adress i fängelset m.m. På hemsidan kan du också ställa dig bakom uppropet för avrustning och visa att du stödjer fredliga avrustningsaktioner av svenska vapen.

Jag inspireras av alla människor som kämpar vidare i sina många olika kamper och som vägrar att ge upp. Vi kommer att lyckas!

Med vänlig hälsning,

Anna, Örebro

ps. Om/när jag sitter i fängelse vill jag väldigt gärna ha brev från dig! Kolla på www.avrusta.se för att få adressen. Jag vill väldigt gärna diskutera svensk vapenexport, civil olydnad och allmänt hur vi ska göra världen till en bättre plats. Jag blir också glad över böcker, tidningar och annat som förgyller min tillvaro.

A. Andersson