För en värld utan gränser

I takt med att västvärldens krig världen över tvingar allt fler på flykt, blir murarna runt “Fort Europa” allt högre. Sveriges del i det globala krigsmaskineriet talas det tyst om - och lika tyst är det om vår del i det allt mer högteknologiska övervakningssystem som ska hindra människor på flykt från att söka sig ett bättre liv. På Europas största militära övningsområde, “NEAT” i Norrbotten, förbereds både framtidens krig liksom det efterföljande kriget mot dem som tvingas fly.

I helgen var Ofog inbjudna till ett samtal på nyöppnade Bokcafé Vulgo med tema “Hur skapar vi en värld utan gränser?” Samtalet kom att handla delvis om fysiska nationsgränser, men även om osynliga gränser och barriärer mellan människor och de strukturer som upprätthåller dem. Kvällen var tankeväckande och inspirerande, men samtidigt nedslående vid tanken på det massiva komplex av företag, militärmakter och regimer vi kämpar emot – det komplex som vill behålla dagens orättvisa och rasistiska världsordning.

Det senaste i raden av svensk dubbelmoral måste ändå vara hur Sveriges handelsminister Ewa Björling hjälper statliga Rymdbolaget att sälja satellitövervakningssystemet “MSS 6000” till Gaddafis Libyen. Systemet, utvecklat på Esrange Space Center i Norrbotten, används dels till civil verksamhet såsom sjöräddning och miljöövervakning, dels för att övervaka, spåra och hindra migranter från att ta sig till Europa. I Libyens fall är det uttalat det senare som diktator sedan 42 år ska använda systemet till. Sedan 2009 råder ett avtal mellan Libyen och Italien som ger Italien rätt att föra människor som påträffas på internationellt vatten i Medelhavet till Libyen – ett avtal som naturligtvis undergräver allt vad asylrätt heter.

Att avancerade övervakningssystem sätts in för att jaga migranter och flyktingar är en del i ett oroväckande mönster där gränsbevakning blir alltmer militariserad. EU-länderna ska idag ha sin militärmakt, sina krigsbåtar, helikoptrar och stidsflygplan till förfogande i jakten på migranter. Frontex, EU's organ för att bevaka dom yttre gränserna, samarbetar med de stora vapenföretagen för att ta fram militär teknik och vapensystem som används mot civila vid gränserna. Det militära övningsområdet “NEAT” i Norrbotten ligger långt fram i denna utveckling. Förutom högteknoligisk övervakningssystem utvecklas här även obemannade flygplan som används i stor skala av USA i Pakistan och Afghanistan och av Israel i Palestina - och som Frontex framöver vill sätta in mot civila vid Europas gränser.

Anti-militarism är en absolut nödvändig del av kampen för en värld utan gränser. Och kampen för en värld utan gränser är en nödvändig del i kampen för en rättvis, fredlig värld. Det är utgångspunkt när vi i sommar arrangerar ett fredsaktionsläger vid “NEAT” i Norrbotten, kom och var med du också!

Läs mer här:
Military Technology to Track Down Migrants?
Ofogs information om NEAT

 

A. Andersson