Låt inte USA öva krig i Norrland - debattartikel från Ofog i GP

Debattartikel från Ofog i Göteborgs-Posten 7/4
Finns även på GP Debatt

Vi vill tydligt tala om för regeringen att vi inte tycker att Sverige ska öva bombkrig med USA:s försvar och att vi inte ska upplåta Norrland som uppvärmningsområde inför nästa krig.

Det var efter att Nato höll sin största militära flygövning 2009 i Vidsel som USA fick upp ögonen för norra Sverige vad det gäller övning och förberedelser för krig. USA:s militär gillade vad de såg och har nu frågat den svenska försvarsmakten om de i sommar kan komma för att träna bombfällning i norra Sverige.

Försvarsmakten är glad över att få öva krig med den stat i världen som är bäst rustad och mest rutinerad i branschen. Övningen kommer att omfatta 200–250 soldater och 20 stridsflygplan och är planerad till två veckor i juli/augusti, trots att regeringen ännu inte gett sitt godkännande. USA är den i särklass främsta staten i krigföring, med ockupationskrig i både Irak och Afghanistan och inblandning i de flesta väpnade konflikter i världen. Det amerikanska försvaret innehar kärnvapen, använder fosforbomber och vapen med utarmat uran och är ökända för övergrepp, tortyr och rättsvidriga förfaranden.

Samarbeta inte med USA

Vi vill tydligt tala om för regeringen att vi inte tycker att Sverige ska öva bombkrig med USA:s försvar och att vi inte ska upplåta Norrland som uppvärmningsområde inför världens nästa krigsområde. Om svenska regeringen ska leva upp till vad de säger och på riktigt agera för fred och utveckling, borde de göra allt annat än att samarbeta med världens största krigsmakt.

Sedan snart tio år tillbaka bedriver USA tillsammans med Nato ockupationskrig i Afghanistan med motiveringen att införa demokrati och mänskliga rättigheter. Det enda som hänt är dock att talibanerna ersatts med krigsherrar och att presidenten numera är vänligt inställd till USA. Kriget i Afghanistan dödar för varje år allt fler. Också i det av USA ockuperade Irak blir kriget alltmer dödligt och förödande, för de utländska soldaterna som är där, och i ännu högre grad för det irakiska folket. I båda dessa krig har hundratusentals människor dödats för att de är i vägen för den amerikanska eller Nato-ledda armén.

Dödsfall och tortyr kan inte avfärdas

Civila som dödas och tortyr kan inte avfärdas som undantag eller olyckshändelser. Det är förutsedda och medräknade delar av ett krig. USA bryter både mot folkrätten och mänskliga rättigheter och använder systematiskt tortyr som förhörsmetod, de mest kända exemplen är Abu Ghraib och Guantanamo.

Trots vår påstådda alliansfrihet samarbetar Sverige sedan gammalt både med USA och Nato. Regeringen har sagt att ett beslut om svenskt medlemskap i Nato inte är aktuellt under denna mandatperiod. Detta tvärtomspråk förväntas vi gå på. Sveriges samarbete med Nato är de facto högst aktuellt och relevant. Medan regeringen undviker debatt både tränar och krigar svenska soldater tillsammans med Nato. Nu är det egentligen bara det formella medlemskapet som fattas.

I Afghanistan står svenska soldater under Natobefäl och svenska soldater deltar i de flesta av Natos krigsövningar, som de senaste åren flera gånger genomförts på eller ovanför svensk mark.

Generösa vapenleveranser till USA

På samma sätt närmar sig Sveriges och USA:s militära delar varandra allt mer, bland annat genom de generösa vapenleveranser som sker till USA. Ett exempel är AT4 som tillverkas på Saab Bofors Dynamics i Eskilstuna och sedan används i Irak av den amerikanska armén. Att USA får komma och öva på svensk mark är ytterligare ett steg i denna riktning. Det är ett stort demokratiskt problem att detta sker i skymundan utan någon offentlig debatt. Beslut fattas utan vare sig det svenska folkets vetskap eller chans att påverka.

Med tanke på de massiva protester som skedde vid Irakkrigets början tror vi inte att Sveriges befolkning skulle sitta tysta och nicka när de som startade det kriget nu vill komma och öva här inför pågående och kommande krig. Bomber leder inte till fred, och soldater och ockupation leder inte till säkerhet. Att släppa våld och kaos från 3 000 meters höjd ställer oss på förövarnas och anfallarnas sida.

Trots att varken de svenska eller andra utländska soldaternas närvaro leder till en säkrare tillvaro för folken i Irak och Afghanistan menar försvarsminister Sten Tolgfors i en intervju i DN 29 juli 2009 att Sverige är i Afghanistan för det afghanska folkets säkerhet. Svenska Afghanistankommittén som arbetat länge med vård och skola i Afghanistan säger att sedan västvärlden under USA:s ledning intervenerade 2001 har säkerhetsläget i landet aldrig varit sämre än nu.

Övning för att bli bättre på att släppa bomber

USA är på väg hit för att bli bättre på att släppa bomber. Deras politik går ut på att genom anfallskrig och ockupation behålla sin makt i världen. Enligt sina egna policydokument, bland annat National Security Strategy från 2002, får de gripa in varhelst deras intressen hotas.

Fred och säkerhet skapas inte genom att bli bättre på att släppa bomber, utan genom att satsa resurser på sådant som skapar stabilitet i samhället, som till exempel skola och sjukvård. Vi uppmanar den svenska regeringen att göra det den säger att den gör, och på allvar verka för fred och säkerhet i världen. Det innebär att säga nej till USA:s vansinniga krig världen över, och att inte välkomna USA:s planerade bombövningar i sommar.

Anna Sanne Göransson och Cattis Laska