Militariseringen av Sverige

Det globala krigsmaskineriet dödar varje år direkt och indirekt miljontals människor, ödelägger hela samhällen, och förstör naturen. I motsats till den bild som finns av Sverige, både här och utomlands, spelar vi  en stor roll i denna krigsindustri.

Sverige är världens största vapenexportör i världen räknat per person, Sverige deltar i Natos krig i Afghanistan och Sverige har Europas största övningsområde för krig inom sina nationsgränser.

Sverige är i krig och det är krig som förs i vårt namn, trots att vi aldrig blivit tillfrågade. Det är krig som förs för att upprätthålla en orättvis världs­ordning och för att en liten global elit ska behålla sin ekonomiska och politiska makt. Nato står för upprätthållandet med militära medel av den nu­varande förödande världsordningen, och för sen tio år tillbaka krig i Afghanistan, där Sverige deltar med 550 soldater.

Trots att Sverige inte är officiell medlem i Nato är det under Nato-flagg vi har de flesta soldater och Sverige har även en ambassad på Natos högkvarter i Bryssel. I vintras visade Wikileaks-dokument läckta från den amerikanska ambassaden i Sverige att neutralitetspolitiken bara är en lögn och att an­ställda på USAs ambassad i Sverige mycket väl vet att Sverige spelar en aktiv roll i Nato. 

I februari och mars åkte Ofog på föreläsnings­turné genom Sverige för att prata om krig, milita­rism och vilka sätt som Sverige är involverat i de krig som pågår i världen. Fokus låg på det militära övningsområdet NEAT i Norrbotten, som används av bland andra Nato och USA för att öva på att släppa bomber.

Under turnén frågade vi de vi mötte på vilka sätt de såg militarism runt omkring sig, och det blev tydligt att militarism och Sveriges krigspolitik är något som diskuteras mycket lite, samtidigt som det sker en omfattande militarisering av Sverige på många platser i landet, och på flera plan. Det handlar om utökade militära övningsområden, reklamkampanjer från Försvarsmakten och en militär som får alltmer inflytande i samhället. 

NEAT är det största men inte det enda militära övningsområdet i Sverige. I både Göteborgs skär­gård och vid Vättern har Försvarsmakten ansökt för utökade militärövningar. Vid Vättern vill de utöka dagens tillstånd om 20 dagars övningar per år till 80 dagar, för att bedriva flyg- och skjutverksamhet med bland annat JAS 39 Gripen.

I Göteborgs skärgård har Försvarsmakten fått tillstånd att skjuta 1,3 miljoner skott under 115 dagar per år, mot tidigare 100 000 skott under 25 dagar om året.

En annan del av den militarisering som pågår är omformningen av det svenska försvaret, från just ett försvar till en yrkesarmé och attackstyrka. Förra sommaren togs den allmänna värnplikten bort. I samband med detta gick Försvarsmakten ut med en reklamkampanj (värd 25 miljoner kronor) för att rekrytera soldater.

Kampanjen gick ut på att all världens problem (både påhittade och verkliga; översvämningar, naturkatastrofer, “kränkningar av Sveriges gränser” osv), ska lösas militärt. De som inte höll med om att det var en bra lösning var inte värda att lyssna på, de hade inte “vad som krävs för att ha en åsikt”.

När militären nu inte längre får en automatisk påfyllning av soldater genom värnplikten behöver de marknadsföra militarismen. Många av de unga vi träffade under turnén hade fått brev hem där de uppmanades gå in på militärens hemsida för att testa om de var tillräckligt bra för att vara soldater.

Yrket soldat marknadsförs som ett attraktivt jobb där det gäller att vara tillräckligt smart, snabb och stark. Men det görs också genom att militära inter­ventioner marknadsförs som det enda sättet att verkligen göra något, alternativet är att inte göra någon­ting. Att mili­tären omformas innebär även att andra delar av samhället påverkas och dras in i militariseringen. Arbetsförmedlingen ingår numera i krig­maskine­riet som förmedlare av militära jobb.

Men vi behöver inte acceptera att vara en del av krig och militarism. Vi behöver inte acceptera att Sverige befinner sig i krig, att de vapen som skjuter ihjäl människor i motståndsrörelser, demonstranter och frihetskämpar tillverkas från norr till söder i Sverige.

Vi behöver inte acceptera att de obemannade stridsplan som fäller bomber över civila i Afghanistan och Pakistan tränas och testas i Norrbotten och att de soldater som ingår i Natos ockupationsarmé skickas härifrån.  

Att krig startar här innebär att vi har både möjlighet och skyldighet att stoppa det här. Vi kan märka ut platserna krig startar på, vi kan störa de förberedelser och träningar för krig som pågår, vi kan här och nu bygga en hållbar och rättvis värld istället för att satsa på det som förstör den. Nu bjuder vi in er till ett internationellt aktionsläger i Luleå mot Europas största militära övningsområde NEAT i Norrbotten. Tillsammans visar vi att vi inte accepterar att krig startas varken här eller någon annanstans.

(från War Starts Here-tidningen)

Cattis Laska