Motståndsporträtt: Anja ten Siethoff

Anja ten Siethoff är 28-åringen som för ett par år sedan, driven av sitt engagemang för den palestinska frihetsrörelsen, cyklade från Göteborg till Palestina för att med ickevåld som vapen delta i det palestinska motståndet mot den israeliska ockupationen. Hon berättar om hur ockupationen av Palestina drivs av rasism.

– Det är ett apartheidsystem på Västbanken idag som skiljer mellan israeler och palestinier, där palestinier systematiskt underordnas Israeler.

Därför jobbar Anja mycket med ISM (International Solidarity Movement), som är ett nätverk av människorättsaktivister runtom hela världen som arbetar för att stoppa ockupationen. Tiden som blir över ägnar hon åt att plugga till förskollärare och på sommarlovet tar hon tåget upp till Luleå för att vara med på War starts here.

– Jag tycker verkligen det är viktigt att visa att vi är så himla många som motsätter oss militarism och krig i alla dess former. Jag vill säga att krig är dumt, men hur ska man uttrycka det? Det finns ingen logik i att döda andra människor.

Till lägret i sommar kommer Anja som privatperson men hon menar att de olika kamperna hänger ihop, att rasismen är starkt sammanlänkad med kriget.

– Alla kamper mot förtryck och för frihet hänger ihop. Och alla kamper mot militärt våld och rasism hänger ihop. Rasismen upprätthåller en världsbild av vi och dem, jag tror att man som soldat inte skulle döda sina medmänniskor om man inte fått ta del av rasistiska lögner.

Det är viktigt att försöka förändra, säger hon.

– Det är det som är meningen med livet. Vi hänger alla ihop och det är ingen som är fri förrän alla är fria.