Motståndsporträtt: Anna-Linnea Rundberg

Näst på tur i serien av motståndsporträtt är Anna-Linnea Rundberg. Hon kopplar samman militarism med energifrågan och betonar att om vi frigör oss från de ändliga energiformerna, som till exempel kärnkraften, så frigör vi oss också från militarismen.

- Krig handlar hela tiden om ändliga naturresurser som ska skyddas, säger hon.

På en ö i Östersjön mellan två kärnkraftsanläggningar föddes Anna-Linnea Rundberg. Med Forsmark några mil västerut och Olkiluoto österut är hon precis som många andra ålänningar antimilitarist, och har i många år jobbat mot krig och vapen.

– Det är för jävligt med militariseringen – man forcerar fram en viss grupps makt över andra, dessutom på ett odemokratiskt och oschysst sätt. Makt och centralisering, det är vad det egentligen handlar om.

Anna-Linnea brinner för en hållbar värld för alla. I det "ytliga" livet studerar hon till husdjursagronom på SLU i Uppsala, och intresserar sig för det ekologiska lantbruket. Men helheten är viktig och ett återkommande tema även när hon pratar om aktivismen. Orden forsar ur henne, det märks att det här är en hjärtefråga.

Som aktivist har hon tidigare bott i Storbritannien i flera år och framförallt arbetat intensivt med rörelser mot kärnvapen. Därifrån var steget inte långt till kärnkraftsmotstånd, där hon idag är en av två ordföranden för Folkkampanjen mot kärnkraft. En kampanj som försöker organisera och mobilisera motståndet i Sverige.

– Vi försöker piffa upp imagen på kampanjen. Många har bilden av att det är en gammal utdöende organisation, men kärnkraften är snarare ett problem än en lösning av klimatfrågan.

Hon beskriver sin ingång i kärnkraftsmotståndet som "självklar", att det finns en direkt koppling till militariseringen. I och med att allting som bygger på ändliga resurser någon gång kommer att ta slut, krävs det alltid militära medel för att säkra den tillgången.

– Ju fortare vi kan jobba oss bort från de ändliga resurserna desto fortare kan vi bli av med militarismen. Kärnkraften är vägs ände, varför ska man välja mellan pest eller kolera, fossila bränslen eller kärnkraft? Du ser inte en jävel som slåss över vinden.

Anna-Linnea menar att kärnvapen och kärnkraft snarare är problemet än lösningen på dagens globala problem och hot. Kvinnoförtryck, terrorism, fattigdom och den rubbade kvävebalansen i atmosfären kan inte avhjälpas med vare sig det ena eller andra. Vidare tycker hon att etablissemanget totalt saknar perspektivet att koppla samman kärnvapen och kärnkraft. Hon talar om dem som siamesiska tvillingar – kopplingarna är många, både historiskt, tekniskt och industriellt. Och så förstås säkerhetssambandet.

– Har du kärnkraft och kärnvapen måste du skydda dem mot yttre hot – alltså hot utanför tanken om nationalstaten, som därigenom också blir viktig.

Hon kan inte tänka sig en situation i dagsläget där man faktiskt använder kärnvapen, men påpekar samtidigt att man ändå använder dem varje dag som maktfaktorer i och med hotet om dem.

- Har du kärnvapen så blir du plötsligt någon man lyssnar på. Det är samma centraliserade sätt att tänka som när det gäller energin, det är de stora företagen som styr och ställer. Vind- och solkraft som folk kan ha på taket och andra decentraliserade projekt där folk kan generera sin egen energi ligger inte i de stora energiföretagens intresse.

På War starts here-lägret i sommar ska Anna-Linnea hålla en aktionsträning och delta i massaktionen. Hon hoppas att den får mycket uppmärksamhet och faktiskt sätter NEAT på kartan.

– Det bästa vore ju om man kunde måla en hel hangar rosa, ta en bild av hela skiten och skicka in till tidningen. Fast säger jag det så kommer väl säpo lyssna av mig.

– Men det gör de väl redan, tillägger hon och skrattar.

Hon tycker att det är väldigt skrämmande hur normaliserad militariseringen har blivit – hur få som ifrågasätter att bilar lastade med stridsvapenspetsar kör genom Storbritannien och hur lite det i Sverige talas om att man hyr ut övningsområden till "kompisar" som NATO och Storbritannien för att de ska öva bombning.

– Det är ju helt knäppt. Varför ska vi göra det? Det vill jag synliggöra genom att delta i Ofogs aktioner.

Filmen Deadly Cargo, som Anna-Linnea var med och producerade, kan du se här (om kärnvapenhantering i Storbritannien): http://vimeo.com/channels/camcorderguerillas#20872194