Motståndsporträtt: Hilal Demir

Under sina många år av politisk aktivism har Hilal Demir arbetat för att knyta samman kamper mot olika former av förtryck . Hon har förklarat sig själv “samvetsvägrare” mot militarismens alla uttryck och är övertygad om att en rättvis värld börjar i våra vardagliga liv, privat som politiskt. 31-åriga Hilal är uppväxt i Turkiet men bor sedan några år tillbaka i Spanien och är aktiv i “War Resisters international”. I sommar kommer hon till fredslägret War starts here i Luleå.

Hilal är en person med många politiska identiteter; icke-våldstränare, queeraktivist, antimilitarist, feminist, kvinnlig samvetsvägrare... Hennes utgångpunkt är att motstånd mot militarism behöver samverka med feministiska, antirasistiska och ickevåldsliga rörelser.

- Militarism kan beskrivas som ett system som har ett verktyg; organiserat våld. Den behöver patriarkat, könsroller och diskriminering för att kunna existera. Därför måste varje antimilitarist ha en feministisk medvetenhet och ett ickehierarkiskt synsätt.

Avsaknaden av kvinnors perspektiv i den antimilitaristiska rörelsen gjorde att Hilal sökte alternativa sätt att uttrycka sitt motstånd mot militarism. Den 15 maj 2005 deklarerade hon sig själv som samvetsvägrare mot militarism, något hon ser både som ett svar på en mansdominerad rörelse och som en strategi för att uppmärksamma militarismen och dess kopplingar till patriarkat, hierarki och våld.

- Orsaker till krig, hur människor används i krig, hur militariseringen av vardagslivet mentalt förbereder oss för krig och våld, hur våra sociala liv genomsyras av könsroller och andra strukturer som upprätthåller militarismen... I min deklaration tar jag avstånd från allt detta.

Genom att använda termen “samvetsvägrare” vill Hilal och andra kvinnor som gjort liknande ställningstaganden bredda förståelsen av militärens inflytande på samhället, och visa hur militären är beroende av människors medgivande till en militaritisk logik. Med en sådan förståelse är samvetsvägran inte bara att vägra värnplikt, det är att vägra att delta i all form av aktivitet som kan medverkar i det militära systemet.

Kvinnliga samvetsvägrare är ett av ämnena på fredslägret War starts here, där Hilal kommer prata om kvinnors kampanjer mot krig och feministiska svar på krig och militarism. Hon kommer också koppla samman feminism, queer och anti-militarism i en diskussion om vad det innebär att vägra militarism på alla plan.

- Vi lever i en värld som är väldigt våldsam. Genom att söka efter och praktisera alternativa sätt att leva, sätt som passar den respektfulla, ickehierarkiska och ickevåldsliga värld vi drömmer om, så tar vi oss ett steg närmare att realisera den världen.

Läs mer om Hilal Demir i boken Women and Conscientious Objection - An Anthology