Bomspotting - Now or Never (2010)

I maj 2010 träffades de 187 länder som skrivit under ickespridningsavtalet för att diskutera framtiden. Samtidigt var krigsalliansen Nato i omvandling och gjorde förberedelser för att besluta om sin framtid.

Under parollen Nu eller aldrig genomfördes därför den 3 april 2010 en europeisk aktionsdag mot kärnvapen som uppmanar alla de länder som har kärnvapen på sin mark att göra sig av med dem. Ofog deltog i aktioner vid kärnvapenbasen Kleine Brogel i Belgien.

 - Genom att delta i den här aktionen vill vi uppmärksamma att medan det planeras sanktioner mot länder som misstänks ha kärnvapen så sker inga påtryckningar mot de länder som med säkerhet innehar kärnvapen, och dessutom hotar med att använda dem.
Mila Ostojic från Ofog deltog i aktionen

På flygbasen Kleine Brogel finns 20 st B-61/4 kärnvapenbomber. Dessa massförstörelsevapen finns tillgängliga för Nato att använda när det passar dem. På flygbasen finns även totalt 36 stridsflygplan för luftstrider och bombning. I Europa finns förutom i Belgien kärnvapen även i Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet, Frankrike och Storbritannien.