Försvarsmakten

2010 togs den allmänna värnplikten bort i Sverige. Sedan dess försöker Försvarsmakten genom bland annat olika reklamkampanjer rekrytera nya soldater, deras målgrupp är framförallt personer mellan 15 och 25 år, vilket innebär att rekryteringen även riktar sig till barn. Hittills har Försvarsmakten fått ca 25 miljoner per år till sina reklamkampanjer, trots detta lyckas de inte få ihop tillräckligt många nya soldater. 

Den svenska militären deltar i krig i Afghanistan, där Sverige har ca 550 soldater. Dessa soldater står under Nato-befäl och i deras verksamhet ingår överlämnande av krigsfångar till afghansk militär där de utsätts för tortyr, samt utomrättsliga avrättningar. Sverige har även soldater i Kosovo under Nato-befäl. En karta över var svenska militären har personal kan du se på Försvarsmaktens hemsida.

Försvarsmaktens fyra vanligaste lögner:

”Vi kämpar för freden.”

I så gott som alla krig har militären sagt att de slåss för fred och trygghet. Nazisterna slogs för att skapa trygghet för det tyska folket, USA släppte en atombomb över Japan för att skapa fred och Sverige skjuter afghaner för att deras döttrar ska få gå i skola. Människor med vapen kan aldrig garantera fred. Det enda man kan göra med vapen är att hota, lemlästa och döda andra människor. Riktig fred har alltid skapats av människor som är beredda att riskera sina egna liv, men vägrar att ta andras.

”Det här är en nödvändig verksamhet.”

Nej, tvärtom är de liv, den tid och de pengar världen lägger på militär verksamhet ett helt sjukt slöseri. En fjärdedel av de pengar som läggs på vapen och soldatlöner skulle räcka för att utrota hungern, ge alla barn skolgång och alla människor tillgång till sjukvård. I Costa Rica avskaffade de armén för över 60 år sen. Efter det har landet klarat sig mycket bättre än sina grannländer som hela tiden drabbats av väpnade konflikter. Ju fler soldater och vapen desto större risk för krig helt enkelt.

”Det är helt frivilligt.”

Det är sant att ingen längre tvingas göra lumpen, men det betyder inte att allt är frivilligt. Den som inte lyder order bestraffas och den som har börjat jobba för Försvarsmakten kan tvingas att åka utomlands. Till kriget i Afghanistan skickas exempelvis anställda mot sin vilja. Dessutom kan en ju undra hur frivilligt det är när Försvarsmakten lägger massor av miljoner i reklampengar för att övertyga oss om att vi ”frivilligt” vill bli soldater.

”Soldatyrket är ett spännande jobb.”

Ja, kanske, men för många leder också spänningen till livslånga skador. Den vanligaste skadan bland soldater är nämligen psykisk. Bland danska soldater som varit i Afghanistan får minst en av tjugo svåra psykiska problem när de kommer hem och i amerikanska armén är det nu fler soldater som dör av självmord än i strid. I Sverige vet vi inte riktigt hur många som har drabbats än. Det enda som är klart är att de som mår dåligt har väldigt svårt att få hjälp från sin arbetsgivare Försvarsmakten.

Bifogade filer: