Get in SHAPE (2003)

Den 25 oktober 2003 genomfördes en massaktion vid Natos militära högkvarter SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe), Belgien. 

Tusen civila inspektörer deltog i aktionen. Målet var att ta sig in i högkvarteret. De flesta av aktivisterna greps utanför basen, men 55 aktivister tog sig in och greps sedan på basen. Totalt arresterades 500 personer, varav ett flertal svenskar från Ofog.