Nätverk

Här hittar du några av våra antimilitariska kollegor runtom i världen.  

War Resisters' International Internationellt anti-militaristiskt nätverk.

McMilitary Hemsida för att dela information om militärbaser, vapenindustrin, Nato... och för att planera direkt aktion mot dessa institutioner.

Women in black Ett världsomspännande nätverk av kvinnor som kämpar för en rättvis fred - mot orättvisor, krig, militarism och andra former av våld.

Zene u crnom Beograd / Kvinnor i svart Belgrad gör sen 1991 ickevåldsligt motstånd mot militarism, krig, sexism, nationalism - bland annat har de hittills organiserat runt 700 gatuaktioner. 

Trident Ploughshares Trident Ploughshares agerar genom fredlig direkt aktion och informationsspridning för att avrusta Storbrittanniens kärnvapensystem "Trident".

Aldermaston Women's Peace Camp Aldermaston Women's Peace Camp and Campaign kämpar för att stoppa utvecklingen av nya kärnvapen vid Atomic Weapons Establishment, Aldermaston, England.

smashEDO Direkt aktionsgrupp mot EDO (vapenföretag) i Brighton, England.

Vredesactie Antimilitaristiskt nätverk i Belgien som med kampanjen Bomspotting jobbar med direkt aktion mot kärnvapen och mot Nato.

Gewaltfreien Aktion Atomwaffen Abschaffen (GAAA) Tysk anti-kärnvapenorganisation som jobbar med civil olydnad.

AKL Fredsorganisation i Finland som hjälper vapenvägrare och arbetar med direkt aktion för fred.

Gruppe für eine Schweiz ohne Armee Gruppen för ett Schweiz utan armé kämpar för att totalt avskaffa den schweiziska armén.

Alternativa Antimilitarista MOC Vapenvägrare och antimilitarister i Spanien.

Non Au Missile M51 Franskt nätverk som kämpar mot kärnvapen.

Antimilitaristas America latina y el Caribe Latinamerikanskt antimilitaristiskt nätverk.

Red Juvenil de Medellin Antimilitaristiskt nätverk i Colombia som arbetar med bland annat stöd till vapenvägrare och direkt aktion för fred.

Serpaj Ecuador Vapenvägrare och ickevåldsaktivister i Ecuador.