European Peace Action

Under det sociala forumet ESF i Malmö 2008 lanserade Ofog ett nytt nätverk för hela Europas radikala fredsaktivister.

I nätverket European Peace Action ingick tunga namn som War Resisters International och spanska Alternativa antimilitarista. Nätverket fokuserade på gräsrotsmobilisering och fredlig direkt aktion mot militarism.

Den 14 november 2008 genomfördes en europeisk aktionsdag mot vapenindustrin, med aktioner i Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Finland, Storbritannien, Polen, Spanien, Tjeckien och Sverige.

Idag har nätverkets verksamhet övergått till att koordineras genom andra forum. 

Lansering under Malmö ESF

Nätverket arrangerade den 17-21 september 2008 seminarier, workshops och en stor aktionsdag med fredlig direkt aktion mot vapenindustrin i södra Sverige. Arrangemanget var en del av Malmö ESF och arrangerades för att ge europeiska organisationer en chans att lära av varandra, radikalisera den europeiska fredsrörelsen och samordna framtida aktioner mot krigsindustrin.

Fredagen den 19 september arrangerades den antimilitaristiska aktionsdagen Dissent Disturb Disrupt, dit samtliga 20 000 deltagare på ESF var inbjudna. Aktionen riktade sig mot Malmöföretaget Aimpoint som tillverkar kikarsikten till bland andra USA:s militär och legosoldater, och utmynnade senare i den fleråriga kampanjen Shamepoint.

Den 19 september genomfördes också en aktion mot BAE Systems i Helsingborg.

Bland workshopledarna de övriga dagarna märktes tjeckiske Jan Tamas som talade om motståndet mot USA:s missilförsvarsbaser i Östeuropa, Sian Jones från Aldermaston Womens Peace Camp som berättade om arbetet mot Storbritanniens /nya /kärnvapen och Anna Göransson om nätverket Ofogs kampanj mot vapenindustrin i Sverige.