Nato Game Over

Sverige är officiellt inte medlem i Nato, men deltar i både militära insatsstyrkor och i gemensamma övningar, samt lånar ut norra Sverige till alliansens militära övningar.

Nato genomför militära interventioner över hela världen och har visat att de agerar utan FNs godkännande. Alliansen förstärker en världsordning där folkrätten – de små ländernas skydd mot de stora – urholkas. Det banar vägen för folksrättsvidriga invasioner som exempelvis den av Irak.

Nato har idag 480 kärnvapen utplacerade i sex europeiska länder. Detta trots att internationella domstolen i Haag 1996 slog fast att det går emot internationell lag att inneha eller använda kärnvapen. Nato har dessutom en ”första-tillslags-policy” som gör att de kan använda kärnvapnen utan att själva ha blivit attackerade.

Belgiska Vredesactie arrangerar massaktionerna Nato Game Over vid Natos högkvarter i Bryssel, och Ofog har vid flera tillfällen arrangerat resor till Belgien för att delta i aktionerna.

Kampanjens krav

Minska kapaciteten till militära interventioner:
- Avveckla Nato Response Force
- Minska de militära budgetarna och ta steg mot verklig krisförebyggande och utvecklingsbistånd

Demilitarisera internationella relationer:
- Inga militära samarbetsavtal med länder från Stillahavsområdet
- Ett slut på det militära samarbetet med Israel

Upphör med aktiviteter som ökar konflikter:
- Amerikanska kärnvapen tas bort ur Belgien och kärnvapnens roll i militär strategi ska upphöra
- En översyn av de militära avtalen
- Stoppa utvecklingen av ett missilförsvar
- Trupper skall dras ut ur Afghanistan och Irak
- Ingen Natoexpansion i Ukraina och Georgien

Aktioner

Den 1 april 2012 organiserades en stor civil olydnadsaktion mot Natos högkvarter i Bryssel. Ofog reste med buss till Bryssel för att hjälpa fredsgrupper från tio länder att protestera mot världens största krigsklubb.

Den 22 mars 2008 togs sig 700 människor från hela Europa till Natos högkvarter i Bryssel för att försöka ta sig in på området, stänga verksamheten och protestera mot de krigsbrott som Nato förbereder.

Bilder från Nato Game Over kan ses på Ofogs Flickr.

Här kan du läsa mer om Nato Game Over 2012.