NEAT - Europas största militära övningsområde över land

NEAT

North European Aerospace Testrange (NEAT) är 24 000 kvadratkilometer stort – vilket är nästan lika stort som Belgien – och mäter 36 mil från den ena änden till den andra. NEAT är därmed Europas största övningsområde över land.

NEAT är ett samarbete mellan FMV (Försvarets materielverk som driver Robotförsöksplats Vidsel) och SSC (Svenska Rymdbolaget som driver Esrange Space Center). NEAT bildades år 2000 men områdena som NEAT innefattar har använts i över 50 år för att testa missiler, flygplan och obemannade farkoster (UAV) samt för vapentester. Området är öppet 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt, och har tjänster och infrastruktur för provning, utvärdering och drift av flygfordon och catering för alla fordonstyper (flygplan, helikoptrar, obemannade flygsystem, missiler, rymdbaserade system).

Tester och övningar på NEAT utförs av både svenska och utländska militära styrkor. Mellan 1966–2010 har vapen­företag och försvarsmakter från minst 24 länder tränat på NEAT. Bland annat hade Nato Response Force sin största luftövning under 2009 på NEAT, obemannade flygplan som använts i attackerna mot Gazaremsan har flugit från Kiruna flygplats, och robotsystem som nyttjats i krigen i Irak, forna Jugoslavien, Afghanistan, Kashmir och Libyen har testats på NEAT.

Provplats Vidsel

Ett par mil nordväst om Vidsel flygplats finns ett provskjutfält stort som Blekinge (ca 16 000 kvadratkilometer), och därmed störst i Västeuropa, med permanenta mätstationer och mål för provskjutningar. Det finns inget stängsel runt området, men gränsen är utmärkt med skyltar som sitter med cirka 30 meters mellanrum. Området invigdes 1958 för testning av SAAB 35 Draken med amerikanska Falconmissiler. Ansvar för området har svenska Försvarets Materielverk (FMV), som ansvarar för kontroll av system som anskaffas för det svenska försvaret.

Provplats Vidsel används av svenska och utländska försvarsmakter, och vapentillverkare, för att öva skjutning och för att testa nya vapen. Instrument som används är radarstationer, telemetri stationer, en ledningscentral, cinetheodolites och höghastighetskameror. 2006 förstärkte FMV marknadsföringen av Vidsel mot internationella kunder för att "stärka NEAT:s position som en ledande testanläggning av vapen-, flyg- och rymdsystem i Europa". Vidsel har använts för att testa och utveckla fler än 40 olika sorters robotar. En av dessa är Rb 70 som används av militären i Bahrain, Pakistan, Thailand, Iran, Tunisien, Förenade Arabemiraten, Indonesien, Singapore, Venezuela och ett antal Europeiska länder.

Under skjutövningar och tester så utgår flygplanen från flygfältet vid Vidsel och skjuter mot mål inne på området. Mycket är upp till kunden. Provplatsens personal har till exempel byggt upp en rejäl bro för att schweiziska försvaret ville testa att skjuta sönder en sådan. Ofta skjuter de också mot flygande mål. Då används obemannade flygplan med målet i en lång lina efter sig. När skjutning pågår finns ingen garanti för att man upptäcker och tar hänsyn till personer som befinner sig på marken utan tillstånd. Det är alltså direkt livsfarligt att gå in där utan att försäkra sig om att personalen känner till det och tar det på allvar.

Esrange Space Center

Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och består av satellitrampar, skjutfält och fält för att skicka upp ballonger. Området används både för civil och militär verksamhet.

Esrange är världens största nedladdningsstation av satellitinformation. Det sker även tester av UAVs (obemannade flygfarkoster). Esrange bygger och styr satelliter och tar ner info från satelliter som säljs till andra.