Åtta Ofogare inför rätta i Örebro

I Örebro hölls idag den sista rättegången för aktioner gjorda under fredslägret Disarm i Karlskoga ifjol. Rättegången gällde åtta personer som tagit sig in på Bofors södra industriområde, och där utfört medborgerliga vapeninspektioner i syfte att påvisa bristen på, och behovet av, insyn i den svenska vapenexporten. 

Väsentliga delar av svensk vapenexport är olaglig såväl som omänsklig, målet för de åtalade var att använda rättegången för att lyfta fram brister på flera plan:

- Sveriges vapenexport är faktiskt inte bara förkastlig ur moralisk synpunkt, den är även olaglig. Jag vill visa att det finns stöd i lagen för att frikänna mig! säger Maja Backlund, en av de åtalade.

Ofogarna möttes av en tingsrätt som var intresserad och inlyssnande. Inte en enda gång avbröts eller avfärdades dom. (I alla fall inte förrän allra sist, då Marika Lisitschkin som sista person att hålla sin slutplädering bad rätten delta i en tyst minut för alla som dödats av svenska vapen, vilket avslogs.)
Rättegången tog 2 timmar, och under denna tid hann en mängd argument av både juridisk och medmänsklig karaktär lyftas fram. Alla de som deltog kände sig efteråt mycket nöjda och stolta. Deras förhoppning är att de lyckades göra frågan om svensk vapenexport juridiskt -och inte endast moraliskt- intressant för rätten.

- Våra framställningar kompletterade varandra så bra! säger Kimo Kjernmoen, och fortsätter, med hjälp av vårt juriststöd Erik Mägi hade vi ett par ess i ärmen, och jag tror faktiskt att vi klarade att överraska dom vid ett par tillfällen.

Marika Lisitschkin tillägger

- Det blev aldrig tråkigt eller tjatigt trots att vi var så många. Jag tror att detta var intressant och lärorikt för alla oss som var i salen.

Domen offentliggörs den 17 juni. Åklagaren yrkade på dagsböter.