Civila vapeninspektörer besöker USAs militärbas i Nordnorge

Fredsaktivister från Sverige, Tyskland och England protesterade idag utanför den topphemliga radarbasen i Vardö i Nordnorge, mot basens inblandning i USAs kärnvapenstrategi. Gruppen utförde en civil vapeninspektion av basen, och undersökte kopplingar till USAs missilförsvar och militarisering av rymden.
Gruppen utförde en inspektion vid ingången till basen, och hade ett möte med basens chef, Magne Tunestved. Han bekräftade att basen opererar i samarbete med US Space Command, den myndighet som ansvarar för USAs nationella missilförsvar (NMD). Tunestved ville inte svara på specifika frågor om basens verksamhet.

Basen har tidigare inspekterats av norska myndigheter, men resultaten av dessa inspektioner är inte offentliga. David Heller från Storbritannien, en av de civila vapeninspektörerna, säger: "Vi vill bryta myndigheternas hemlighetsmakeri. Folk har rätt att få veta mer om Norges roll i USAs upprustning och planer på att placera vapen i rymden."

Radarantennen HAVE STARE står på Vardö i Nordnorge, 8 mil från den ryska gränsen. Den har utvecklats för USAs missilförsvar, vid Vandenberg Airforce Base i Kalifornien, för att sedan transporteras till Vardö. Officiellt spårar basen rymdskräp, men enligt the Bulletin of the Atomic Scientist*, är dess verkliga syfte att bevaka ryska kärnvapenuppskjutningar. HAVE STARE, eller Globus II, som den också kallas, är en av de kraftfullaste radarantennerna i världen. Den förser USA med avgörande information för deras missilförsvarsprogram. Med hjälp av missilförsvaret kommer USA att kunna rikta en kärnvapenattack mot vilket land som helst, utan att riskera en motattack.

En av vapeninspektörerna, Anna Sanne Göransson från Sverige, säger: "Att USA militariserar rymden och har baser över hela Europa är något som angår oss alla. De planerar för nya Hiroshimas."

Vapeninspektörerna är medlemmar av nätverket Ofog -för en kärnvapenfri värld, från Sverige, och For Mother Earth, en kampanj för nedrustning, miljö och mänskliga rättigheter baserad i Belgien.

*mer information om Vardöbasen:
www.thebulletin.org/issues/2000/ma00/ma00postol.html