Direkta aktioner mot Storbritanniens kärnvapen

Under veckan som gått har aktivister från det antimilitaristiska nätverket Ofog befunnit sig i Skottland för att göra direkta aktioner och protestera mot Storbritanniens kärnvapen. På måndagen låste gruppen fast sig utanför grindarna till den militära basen Faslane, där de kärnvapenutrustade Trident-ubåtarna förvaras. Natten till torsdagen tog sig gruppen sedan in på ”grannbasen” Coulport, där själva kärnvapenstridsspetsarna förvaras. Syftet med aktionerna är att uppmärksamma Storbritanniens innehav av kärnvapen och direkt förhindra verksamheten på baserna.

Stor blockad som avslut på årslång kampanj

Måndagen den 1 okt deltog gruppen på 11 svenskar i en stor blockad av kärnvapenbasen Faslane, belägen i västra Skottland. Blockaden var en del av den årslång kampanjen ”Faslane 365” som inneburit dagliga blockader av basen. Under året som gått har över hundra grupper runt om i Europa turats om att blockera och tusen personer har arresterats för fredliga direkta aktioner.

Faslane är hemmabas för Storbritanniens fyra kärnvapenutrustade ubåtar av typen ”trident”. Ubåtarna är tillsammans utrustade med upp till 200 kärnstridsspetsar, varje spets med en sprängkraft flera gånger störra än Hiroshimabomben. Dessa kan på några tiotal minuter avfyras till närapå vilket mål som helst runt hela jorden.

I måndagens blockad deltog runt 800 personer och basen tvingades stänga ner hela dagen. De svenska ofog-aktivisterna låste fast sig i varandra innuti metallrör, vilka polisen var tvungna att såga sönder för att flytta på aktivisterna. Nio svenska aktivister arresterades för ”breach of the peace” (ungefär ”störande av  allmän ordning”), tillsammans med 180 andra fredsaktivister. Aktivisterna fördes till polisstationer i Glasgow där de hölls i 12 timar, för att sedan släppas utan åtal.

Oberoende vapeninspektion

Natten till torsdagen genomförde gruppen ytterligare en direkt aktion. Den här gången en oberoende vapeninspektion av militärbasen Coulport, där kärnstrissptersarna förvaras. Fyra aktivister gick in landvägen och fyra simmade in. En av aktivisterna tog sig ända fram till platsen där Trident-ubåtarna lastas med kärnvapen. För att sätta fokus på Storbritanniens livsfarliga och olagliga kärnvapenpolitik, kommer Ofog att skriva en rapport om inspektionen av Coulport och överlämna till Sveriges regering, som förväntas utöva diplomatiska påtryckningar mot Storbritannien.

Genom sina kärnvapen bryter Storbritannien mot Ickespridningsavtalet från 1968, som tydligt säger att kärnvapenstaterna ska börja nedrusta sin vapen. Storbritannien har tvärtemot detta tagit beslut om att ytterliga förnya sin kärnvapenarsenal. Att använda eller att hota med att använda kärnvapen är även olagligt enligt internationell lag, något som Haag-domstolen slog fast 1996.

Terrorlagar mot fredsaktivister

Både Coulport och Faslane gäller under Storbritanniens terroristlag "Serious Organised Crime and Police Act" från 2005. Trots detta släpptes sju av de åtta aktivister som tog sig in på Coulport genast, utan att arresteras. Den åttonde släpptes dagen efter och kommer troligtvis heller inte att åtalas. Nattens händelser visar tydlig vad man länge trott inom fredsrörelsen; att Brittisk polis inte vill arrestera någon under SOCPA-lagen. Ett sådant åtal skulle leda till stor uppmärksamhet i nationella och internatinella medier och det absurda i att anklaga fredsaktivister för terrorbrott skulle urholka rättväsendets legitimitet. SOCPA-lagens införande för två år sedan var enbart ett försök att skrämma aktivister till tystnad - något som uppenbarligen inte fungerar. Genom att vägra låta sig skrämmas visar aktivister inte bara sitt motstånd mot kärnvapenpolitiken, utan gör också SOCPA-lagen helt tandlös.

Fortsatt motstånd

Protester och direkta aktioner kommer fortsätta i Skottland trots att den årslånga kampanjen nu är slut. Under året som gått har diskussionen om kärnvapnens laglighet och nödvändighet vuxit större på alla nivåer i samhället. Tusentals människor har direkt försökt förhindra verksamheten på baserna och många, många fler har visat sitt motstånd på annat sätt. Flera politiker från riksdagen har deltagit i direkta aktioner och det ledande regeringspartiet i Skottland har officiellt tagit ställning emot kärnvapnen. Om ett kärnvapenland påbörjar nedrustningen av sina vapen kommer de andra följa efter och utvecklingen i Skottland visar att ett beslut om detta inte är så långt bort – så länge påtryckningarna fortsätter och diskussionen hålls vid liv.