Disarm-läger får ickevåldspris

Lördagen den 31 januari delade Kristna Fredsrörelsens ickevåldspris för 2008 ut. Cecilia Carlsson och Annika Spalde representerade Disarm '08, Ofogs fredsläger, som var mottagare av priset. Ett diplom och blombukett överlämnades. Prissumman på 5000 kr kommer att överföras vid tillfälle. Efter prisceremonin fördes ett samtal med Kristna Fredsrörelsens styrelse om ickevåld och arbetsformer.

Ur motiveringen för ickevåldspriset:

"Sverige är en av världens största vapenexportörer per capita och den omfattande exporten går stick i stäv med Sveriges ambitioner att verka för fred och fattigdomsbekämpning. Det behövs mer kunskap om konsekvenserna av exporten och ännu bredare folkligt engagemang. Disarm '08 har på ett glädjefyllt sätt lyckats föra ut budskapet till många människor."

Mer info:

http://www.krf.se/pris-till-vapenexportmotstandare

http://www.nwt.se/karlskoga/article460775.ece