Filmer innifrån F21

Inne på den militrära flygplatsen F21, Luleå

Inne på den militära flygplatsen F21, Luleå

Inne på den militära flygbasen F21, Luleå

Fyra personer tar sig under staketet

Utanför staketet

Edla, My och Sofie innan aktionen