Fredsaktivister i aktion mot kärnvapenbas i Belgien

Vid lunchtid lördagen den 3 april tog sig aktivister från Sverige, Belgien och Spanien in på flygbasen Kleine Brogel i Belgien. Mila Ostojic och Cattis Laska, båda från nätverket Ofog, fanns bland de som med fredlig direkt aktion tagit sig in på basen för att uppmärksamma och protestera mot det faktum att USA stationerar sina kärnvapen där.

- Genom att delta i den här aktionen vill vi uppmärksamma att medan det planeras sanktioner mot länder som misstänks ha kärnvapen så sker inga påtryckningar mot de länder som med säkerhet innehar kärnvapen, och dessutom hotar med att använda dem, säger Mila Ostojic.

På flygbasen Kleine Brogel finns 20 st B-61/4 kärnvapenbomber. Dessa massförstörelsevapen finns tillgängliga för Nato att använda när det passar dem. På flygbasen finns även totalt 36 stridsflygplan för luftstrider och bombning.

Aktionen i Belgien är en del av en europeisk aktionsdag mot kärnvapen som uppmanar alla de länder som har kärnvapen på sin mark att göra sig av med dem. I Europa finns förutom i Belgien kärnvapen även i Tyskland, Italien, Nederländerna, Turkiet, Frankrike och Storbritannien.

- I Utrikesdeklarationen 2010 skriver den svenska regeringen att deras mål förblir en värld utan kärnvapen. Det är dock inget annat än tomma ord om de inte agerar därefter. Vi uppmanar regeringen att på konferensen om Ickespridningsavtalet i maj verka för nedrustning av alla världens kärnvapen, såväl i väst som i resten av världen, säger Cattis Laska.

Aktivisterna greps av militär inne på flyblasen och hålls i skrivande stund i förvar inne på området.

Se mer bilder från aktionen här.

Se nyhetsinslag om aktionen här.