Global aktionsdag mot militärutgifter

Idag den 17 april släpper SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, sin årsrapport om de globala militära utgifterna för 2011, vilka förväntas uppgå till 1,6 biljoner dollar. Med anledning av detta är det idag Global day of action against military spending, för att uppmärksamma de gigantiska summor pengar som läggs på krig varje år, och vad de skulle kunna gå till istället.

I Göteborg uppmärksammades dagen av Ofog, Fredsnätverket i Miljöpartiet Göteborg, IKFF och Svenska Fredskommittén. Vi stod i Brunnsparken ett par timmar, delade ut flygblad och hade stora pappskyltar där vi skrivit ”40 miljarder till krig eller… Rita/skriv ditt alternativ!”, vilket en del förbipasserande gjorde. De flesta som stannade och pratade var positiva.

Sveriges satsar ca 40 miljarder kronor på krig om året. Det är pengar som läggs på inköp och underhåll av vapen, på utbildning i att döda och att med militärt våld kontrollera och hota delar av världens befolkning. Utöver detta läggs ca 75 miljoner kronor på att göra reklam för svensktillverkade vapen, och ett par miljarder för att hjälpa till att bygga vapenfabriker i t.ex. Saudiarabien. Det är pengar som skulle kunna gå till skola, sjukvård, och barn- och äldreomsorg, både i Sverige och i andra länder. Det är pengar som behövs i den offentliga sektorn, som drabbas av fler och större nedskärningar för varje år. 

I Afghanistan finns nästan 600 svenska soldater. Varje soldat motsvarar sjukvårdskliniker till tolv byar med sju sjukvårdare var, eller 19 förlossningssalar vilket skulle leda till 84 000 assisterade förlossningar, detta i ett land där mödradödligheten är en av de högsta i världen. I Sverige motsvarar militärbudgeten tre sjukhus i storleken Sahlgrenska.

Det handlar inte om hur mycket pengar det finns, det handlar om politiska beslut och prioriteringar. Beslut som prioriterar krigsindustrin framför att bygga ett samhälle där alla kan gå i skolan, få vård om de blir sjuka, och få omsorg när de behöver. Istället för att satsa pengar och andra resurser på det som förstör världen och varje år dödar miljontals människor kan vi här och nu bygga en hållbar och rättvis värld.