Låt inte vapenindustrin tysta oss

Den 29 oktober 2012 ställs två fredsaktivister inför rätta för att under en fredsmanifestation ha klättrat över vapenföretaget Aimpoints staket. Fredsaktivisterna från det antimilitaristiska nätverket Ofog ville genom sin handling visa sitt motstånd mot den svenska vapenexporten. Aktivisterna greps stillsamt och odramatiskt av polis. Trots att aktivisterna redan 2010 tagit sitt straff i domstol och betalat böter, har Aimpoint valt att kräva dem på ett skadestånd på dryga 355 000 kronor. Aktivisternas försvarsadvokat Magnus Lundh anser att Aimpoints skadeståndskrav är djupt omoraliska och syftar till att tysta vår kritik av Aimpoint.

Aimpoint tillverkar rödpunktsikten för militärt bruk, bland annat till har de använts i krigen i Afghanistan och Irak.

Sverige exporterar mest vapen per capita i världen, exporten har ökat med 350 procent de senaste tio åren, och går till både krigförande länder och diktaturer.

Vi kan inte låta vapenföretag ta sig rätten att stämma människor som genom civilkurage och fredlig opinionsbildning protesterar mot vapenexporten. Om Aimpoint får igenom sina skadeståndskrav innebär det ett allvarligt hot mot vår demokrati. Yttrandefrihet och demokrati kommer få ett högt pris, och risken är att färre människor våga utnyttja rätten till yttrandefrihet.

Kontakt med nätverket Ofog:

Tel 0733 815361

Mail: info@ofog.org