Natosimmare för folkrätt bötfällda

I dag måndag 14 december valde Göteborgs tingsrätt att fälla två fredsaktivister för brott sedan de i maj 2007 fredligt simmat ombord på ett krigsfartyg för att störa en Natoövning och uppmärksamma organisationens massförstörelsevapen och krigsbrott.

Aktivisterna dömdes till 3 000 kronor respektive 5 000 kronor i böter för brott mot lag om skydd för samhällsviktiga anläggningar, det vill säga Frihamnen där skepp i Natoövningen (Ig)Noble Mariner låg förtöjda.

Det var den 14 maj 2007 som de båda simmade in i Frihamnen på Hisingen och äntrade ett franskt krigsfartyg där de överlämnade brev med budskapet att Natos närvaro i Göteborg är oacceptabel.

Rättegången i tingshuset den 30 november vid Gustav Adolfs torg var öppenhjärtig och stämningen ibland tät. Alla inblandade talade till punkt och åklagaren avstod från att kalla ett polisvittne.

En av aktivisterna berättade att hon agerat för att stoppa den oinbjudna alliansen Nato från att öva på krigsbrott. Hon ifrågasatte var krigsfartygen anses mer samhällsviktiga och skyddsvärda än de civila inrättningar, såsom sjukhus, lekskolor och bibliotek, som de är med om att förstöra.

Den andra aktivisten hävdade att aktivisterna borde frikännas utifrån nödvärnsprincipen eller den Fjärde Nürnbergsprincipen, som ålägger tjänstemän att inte lyda order från regeringar och befäl som står i strid med internationell lag. 12 av de 19 länders militärer som deltog i Noble Mariner deltog i den folkrättsvidriga invasionen av Irak 2003, konstaterade han, och menade att Sveriges samarbete med och vapenexport till dessa länder är medhjälp till brott.

Åklagaren hävdade att nödvärn inte gäller eftersom aktionen inte kunde haft någon större effekt och att det därför rör sig om en slags demonstration. Eftersom aktionen varit välplanerad yrkade han på fängelsestraff, om än villkorligt, och böter.

Domaren skulle dock avstå från åklagarens uppmaning. Hon och nämndepersonerna tog hänsyn till "omständigheterna kring brottet och dess utförande," - rimligen några av de folkrättsliga och etiska aktivisterna redovisade. Därmed nöjde sig rätten med "måttliga fängelsestraff."

En aktivist läste upp det brev aktivisterna överlämnat ombord på den franska krigsfartyget. Där uppmärksammas Natobefälhavarna på att FN-stadgan förbjuder osanktionerade anfallskrig och på att Världsdomstolen i ett rådgivande utslag från 8 juli 1996 uttalat att kärnvapen generellt är olagliga.

Den andra aktivisten bad rätten inte delta i undergrävandet av folkrätten och citerade FN:s förre rättschef Hans Corell som konstaterat, a propos västvärldens attityd av att stå över lagen, att "if these states do not perform, they cannot credibly demand that other states should abide by the law." Även om rätten fäller aktivisterna, sa han, bör de med hänsyn till Brottsbalkens 29 kapitel om förmildrande omständigheter sätta straffvärdet till noll, då aktivisterna agerat utifrån "stark mänsklig medkänsla", samt öppet och med ansvar för sina gärningar.

Ofog kommer att publicera text och video från rättegången.

Nätverket Ofog fortsätter att vägra att foga sig i militarismens vansinne och den medborgerliga passivitet som gör denna möjlig. Ofog fortsätter sitt ideella arbete för rättvisa och hållbar konflikthantering genom att sätta sina kroppar i vägen för massdödens mekanismer i Sverige och utomlands.