...och i Sydafrika går barnen fortfarande barfota.

Med anledning av att regeringen idag har bestämt sig för att lägga ner ytterligare tre miljarder per år under de närmaste 30 åren på vansinnesprojektet Jas har en grupp ofogare idag prytt ett jasplan uppställt på en av Luleås största handelsplatser. Med barnskor och skyltar uppmärksammade de hur Jasplanen sprider mygel, lidande och död genom sin blotta existens.