Ofog på väg blockera kärnvapenfabrik

Pressmeddelande från nätverket Ofog
Milton Keynes, England, 1 mars 2015

Åtta svenskar placerar på måndag sina kroppar på tillfartsvägen till den brittiska kärnvapenfabriken Burghfield. Totalt hundratals aktivister från en rad länder vill med aktionen stoppa planer på att förnya Storbritanniens kärnvapensystem.

-Det är vansinne att det i Europa planeras en ny generation kärnvapen trots att de strider mot internationell rätt. Vi har alla ett ansvar för att stoppa detta, säger Markus Laagerup, 36, från Trollhättan, efter tre dagars bussresa till England.

Genom en månads dagliga blockader av Burghfieldfabriken, som monterar stridsspetsar till Storbritanniens ubåtsburna kärnvapensystem, vill den brittiska fredsrörelsen lyfta fram massförstörelsevapnen i årets parlamentsval.

-Alla vet att vi behöver ställa om till ett mer hållbart samhälle. Och det är uppenbart att den omställningen inte innehåller kärnvapen, säger Kristina Johansson, 33, från Göteborg.

Kärnvapensystemet Trident håller på att bli gammalt och den brittiska regeringen kan nästa år besluta att förnya systemet - till en uppskattad kostnad av 100 miljarder pund. Detta trots tidigare internationella överenskommelser att avskaffa kärnvapnen.

-Debatten fokuserar mycket på säkerhet och terrorism i dag. Den viktigaste terrorbekämpningen vore att skrota våra atomvapen. Säkerhet får vi genom att respektera folkrätten och investera i ett inkluderande och fossilfritt samhälle, säger Kristina Johansson.

FAKTA: 

  • Tridentsystemet består av fyra ubåtar som var och en kan bära åtta robotar med upp till 500 kilotons sprängkraft vardera. Det är 40 gånger mer än de atombomber som ödelade Hiroshima och Nagasaki 1945.
  • Enligt icke-spridningsavtalet från 1968 ska kärnvapenstater förhandla för vapnens avskaffande. Världsdomstolen konstaterade 1996 enhälligt att det är obligatoriskt att avskaffa kärnvapnen. Båda dessa bindande krav ignoreras.
  • Det obundna nätverket Ofog gör sedan början av 2000-talet civil olydnad mot militarism, i Europa och i Sverige. Se www.ofog.org
  • Action AWE är en brittisk gräsrotskampanj för att med ickevåldsaktioner stoppa den brittiska kärnvapentillverkningen. Se http://actionawe.org/ Fredsgruppen Trident Ploughshares fick svenska Right Livelihood Award år 2001.

KONTAKT - ring gärna för direkt kontakt, kommentarer, foton etc.Ofog: +44 75 98 763 689 elle 0733 815 361 (under söndagen pågår förberedelser, kl 07 på måndag inleds blockaden som ej har någon sluttid. På torsdag går den skandinaviska bussen hemåt)

Action AWE: +44 772 979 76 37
Angie Zelter, grundare Trident Ploughshares +44 745 658 89 43