Öppet brev till ledamöter i Exportkontrollrådet

Under European Social Forum 2008 arrangerade antimilitaristiska nätverket Ofog en manifestation mot vapenexport utanför företaget Aimpoint i Malmö. Aimpoint tillverkar rödpunktsikten som sålts för militärt bruk i över 400 000 exemplar och som används i bland annat krigen i Afghanistan och Irak. Vid manifestationen bestämde sig ett fåtal personer för att klättra över staketet till företagets område med banderoller. Vi som gjorde detta har blivit dömda till dagsböter för olaga intrång men utöver det driver nu Aimpoint och advokatfirman Mannheimer Swartling en skadeståndsprocess mot två av oss. Skadeståndskravet var från början 513 000 kronor men har senare justerats ner till 350 000 kronor och motiveras av bland annat påstått produktionsstillestånd. En annan aktivist har tidigare blivit dömd att betala 78 000 kronor för en liknande aktion vid Aimpoint.

Att bli krävda på dessa belopp innebär stora konsekvenser för oss som privatpersoner och att vi skulle få något skadestånd överhuvudtaget av att endast klättra över ett staket var inget vi kunde föreställa oss eftersom det såvitt vi vet aldrig hänt tidigare i Sverige. För Aimpoint är det här småsummor. Det enda de är ute efter i den här processen är att skrämma och tysta kritiker som ifrågasätter försäljningen av vapendelar till krigsförande länder.

Vi vill nu med det här brevet säga att ni som ledamöter i Exportkontrollrådet har ett ansvar i detta. Svensk vapentillverkning har ökat enormt under förra decenniet, bland annat i samband med invasionerna av Irak och Afghanistan. Ni har alltså totalt misslyckats med att få Inspektionen för strategiska produkter att följa de riktlinjer för vapenexport som riksdagen har fastställt. Förutom att försäljningen är fullständigt omoralisk strider den helt mot riktlinjen att ”tillstånd inte bör lämnas om det avser stat som befinner sig i väpnad konflikt”.
På Aimpoints hemsida framgår det också att de har en återförsäljare i Saudiarabien där vi vet att det förekommer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Hur stor försäljning de har där vet vi inte men det kanske ni kan hjälpa till att ta reda på?

Som ni nog själva vet har vapentillverkarna otroliga ekonomiska resurser för sin lobbyverksamhet. Om ni som demokratiskt utsedda representanter ska representera folkviljan på ett bättre sätt (80% vill ha ett totalförbud mot vapenexport till länder i krig1) behövs det engagerade medborgare som lyfter dessa frågor. Dessa skadestånd slår väldigt hårt mot oss personligen. Det riskerar att skrämma engagerade och ansvarsfulla personer från att fortsätta kämpa för fred och solidaritet med folk som utsätts för det våld och den förstörelse där svenska vapen används.

Då ni som ansvariga politiker inte lyckats ta ert ansvar och tydligt protestera mot orättfärdiga och människokränkande vapenaffärer, så tvingades vi som ansvarsfulla samhällsmedborgare att göra detta jobb åt er. Men vi kommer tyvärr tvingas betala ett mycket högt pris för detta samhällsansvar, och det är djupt olyckligt för demokratin att detta vapenföretag tar betalt för vår yttrandefrihet. Därför vore vi mycket tacksamma om ni ville ge ert uttalade stöd till vårt fredsarbete och dela med er av ert arvode till oss.

29 oktober prövas skadeståndet i Malmö tingsrätt.
Mer info: www.ofog.org

Vi ser fram emot era svar på detta brev!
Ekonomiska bidrag kan sättas in på plusgiro 44 44 14-7, märk med ”Shamepoint”

Med förhoppning om bättre samarbete i framtiden.

Hälsningar
Per Hillerström och Karin Carlsson