Right Livelihood-pristagare kräver att svenska fredsaktivister frias

Den 29 oktober 2012 ställs två fredsaktivister inför rätta för att under en fredsmanifestation för fyra år sedan, ha klättrat över vapenföretaget Aimpoints staket. Fredsaktivisterna från det antimilitaristiska nätverket Ofog ville genom sin handling visa sitt motstånd mot den svenska vapenexporten. Aktivisterna greps stillsamt och odramatiskt av polis. Trots att aktivisterna redan 2010 tagit sitt straff i domstol och betalat böter, har Aimpoint valt att ytterligare kräva dem på ett skadestånd på dryga 355 000 kronor.

 - Vi uppmanar starkt den svenska regeringen och rättsväsendet att inte låta vapenindustrin tysta fredsaktivister genom orimliga skadeståndskrav. Möjligheten att uttrycka åsikter genom ord och ickevåldshandlingar bör vara grundläggande för varje demokrati, säger Angie Zelter, Right Livelihood-pristagare 2001.

22 Right Livelihood-pristagare har undertecknat ett upprop till stöd för de två fredsaktivister som krävs på skadestånd. I uppropet kräver de att aktivisterna frias:

”Vi stödjer fredsaktivisterna i Ofog och andra fredsorganisationer som utmanar Sveriges roll som vapenleverantör till krig.  Vi förväntar oss att Sverige, som historiskt har stått upp för mänskliga rättigheter och fred, kommer att fria dessa fredsaktivister som tar sitt ansvar för en fredligare värld.”

Nedanstående RLA (Right Livelihood Award)-pristagare har skrivit under uppropet:
Campaign Against Arms Trade, RLA 2012.  
Judge Weeramantry, RLA 2007.
Maude Barlow, RLA 2005.
Tony Clarke, RLA 2005.
Swami Agnivesh, RLA 2004.
Raul Montenegro, RLA 2004.
Christina Hagner, RLA 2002.
Martin Almada, RLA 2002.
Angie Zelter, RLA 2001.
Birsel Lemke, RLA 2000.
Suciwati Munir, RLA 2000.
Marcos Arana, RLA 1998.
Ledum Mitee, RLA 1994.
Tapio Mattlar, RLA 1992.
Zafrullah Chowdhury, RLA 1991.
Vijara Chauhan, RLA 1991.
Stephen Corry, RLA 1989.
Inge Geneke, RLA 1988.
Mohammad Azmi Abdul Hamid, RLA 1988.
Mohammad Hasnain, RLA 1986
Rosalie Bertell, RLA 1986.
Anwar Fazal, RLA 1982.

Kontakt:
Tel 0733 815361
Mail: info@ofog.org
Twitter: twitter.com/ofog
Facebook: facebook.com/shamepoint
Målnr till måndagens rättegång: T4296-10

Uppropet i sin helhet:

Låt inte vapenindustrin använda rättssystemet för att tysta fredsaktivister

Aimpoint AB är ett företag beläget i Malmö, i södra Sverige. De producerar rödpunktsikten. Över 400.000 rödpunktsikten från Aimpoint används i arméer idag, några av dem i krigen i Irak och Afghanistan. Det svenska antimilitaristiska nätverket Ofog har uttryckt sitt motstånd mot denna export av vapen i ord och handling.

Under 2008 arrangerade Ofog en manifestation utanför företagets grindar. Några fredsaktivister klättrade över staketet med den enda avsikten att fortsätta manifestationen innanför företagets område. Polisen grep dem snabbt och lugnt. Ingen gjorde någon skadegörelse. Aimpoint AB kräver nu aktivisterna på 300 000 kr i skadestånd. Vid en senare manifestation klättrade en annan fredsaktivist från Ofog över staketet till Aimpoint. Han dömdes av Svea hovrätt till 78 000 i skadestånd.

Sverige är internationellt känt som ett fredligt land, men vi har lärt oss att Sverige är den största vapenexportören i världen per capita. Det är inte ett tecken på fredligt beteende. Världen behöver nedrustning och ett steg i den riktningen är att länderna avvecklar sina vapenfabriker.

Vi stöder fredsaktivisterna i Ofog och andra fredsorganisationer som utmanar Sveriges roll som vapenleverantör till krig. Vi uppmanar starkt den svenska regeringen och rättsväsendet att inte låta vapenindustrin tysta fredsaktivister genom orimliga skadeståndskrav. Möjligheten att uttrycka åsikter genom ord och ickevåldshandlingar bör vara grundläggande för varje demokrati. Vi förväntar oss att Sverige, som historiskt har stått upp för mänskliga rättigheter och fred, friar dessa fredsaktivister som tar sitt ansvar för en fredligare värld.