20-tal svenskar i Skottland för att blockera kärnvapenbas

I dagarna har människor från hela Europa samlats i Glasgow, Skottland, för att förbereda sig inför en stor blockad av kärnvapenbasen i Faslane. Bland dem finns ett 20-tal svenskar från antikärnvapen-nätverket Ofog.

På Skottlands västkust finns Storbritanniens kärnvapenbärande atomubåtar, med en slagstyrka på motsvarande 1 000 hiroshimabomber. Varje år arrangerar organisationerna Trident Ploughshares (TP) och Scottish Campaign for Nuclear Disarmament (SCND) blockader vid den marinbas ubåtarna är baserade. Till årets blockad räknar arrangörerna med att fler än tusen fredsaktivister kommer från hela Europa för att blockera ingångarna till basen.

I helgen har man förberett sig inför blockaden i en gammal lagerlokal i Glasgow som också fungerar som sovplats för de som färdats långt för att komma till blockaden. Av dessa har drygt 20 kommit från Sverige, medan hela 60-70 stycken åkt från Finland. Även Tyskland, Belgien, Holland och andra länder är representerade. I förberedelserna ingår banderollmålning, olika workshops och träning i bland annat ickevåld och akrobatik.

Tidigt på tisdag kommer man att åka i bussar till basen, som ligger ungefär fem mil utanför miljonstaden Glasgow. Där kommer man att blockera ingångarna till basen bland annat genom att låsa sig i varandra.

- Målet är att stänga basen för en hel dag och visa på hyckleriet i att Storbritannien fört krig mot Irak för deras påstådda innehav av massförstörelsevapen när de samtidigt är innehavare av massförstörelsevapen nog för att förgöra hela norra halvklotet, säger Tove Ladberg, en av svenskarna som nu förbereder sig inför blockaden.

Vid förra årets årets blockad deltog 35 svenskar, varav 16 greps och åtalades. Sammanlagt har nu 1 795 personer gripits i kampanjen mot Storbritanniens massförstörelsevapen.