Ät genom näsan och vissla bakom galler

Fredsrörelsen bjuder härmed in alla till lunch med presidenten. På onsdag tar Nobels fredspristagare, tillika överbefälhavaren för världens största armé emot vid Vita Bordet. Förutom konsert med visselpipor och fångkörer utlovas frågesport med fina priser och utlottning av medlemskap i presidentens egen krigsklubb.*

VÄLKOMNA!

ONSDAG 4/9 12.00-17.00, MEDBORGARPLATSEN, STOCKHOLM

NÄTVERKET OFOG, KVINNOR FÖR FRED, IRAKSOLIDARITET, KRISTNA FREDSRÖRELSENS LOKALAVDELNING I STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS FREDSFÖRENING.

  * Alla nya medlemmar i NATO garanteras deltagande i minst ett anfallskrig och en ockupation under de första tre åren. Presidenten anstränger sig personligen för att kunna erbjuda ett missilanfall redan inom en vecka.

Kontakt

Pelle Sunvisson, Nätverket Ofog, 0707946733.

 

  

Eat through your nose and whistle from behind bars 

The peace movement hereby invites you for lunch with the President. This Wednesday the Nobel Peace Prize laurate and commander of the worlds largest army receives you at the White Table. It will be an enchanting afternoon with a consert of whistles and prison choirs, a quiz with the best of prizes and generous chances to win an exclusive membership to the President’s own war club.*

WELCOME!  

WEDNESDAY SEPTEMBER 4th 12.00-17.00, MEDBORGARPLATSEN, STOCKHOLM

NÄTVERKET OFOG, KVINNOR FÖR FRED, IRAKSOLIDARITET, KRISTNA FREDSRÖRELSENS LOKALAVDELNING I STOCKHOLM OCH STOCKHOLMS FREDSFÖRENING.

* All new members of NATO are guaranteed participation in at least one war and one occupation during the first three years. The President will personally make an effort to offer a missile attack within a week.

Contact

Pelle Sunvisson, Nätverket Ofog, +46707946733